Výstava akvizícií

V kaplnke Budatínskeho hradu sa nachádza výstava novozískaných historických predmetov z oblasti drotárstva a dopravy. Hlavným poslaním Považského múzea v Žiline je totiž získavanie predmetov kultúrnej hodnoty, ich zaradenie medzi zbierkové predmety a následná ochrana a prezentácia týchto zbierkových predmetov.

Vďaka projektu „Akvizícia historických drotárskych artefaktov“ pribudli do fondu drotárstva nové historické artefakty zozbierané či používané v Čechách, čo súvisí s výskumnou úlohou č.  4/2 Slovenskí drotári v Čechách. „Ide o 16 predmetov z prelomu 19. storočia do polovice 20. storočia, ktoré zozbieral umelecký drotár, dokumentátor, propagátor drotárstva v Čechách a blízky spolupracovník PMZA Petr Musil. Po jeho smrti ponúkla múzeu túto vzácnu zbierku manželka Božena Musilová. Najpozoruhodnejšími predmetmi sú secesné taniere s drôteným okrajom, originálna váza z dielne Jakuba Šeríka, ale aj vtáčie klietky či drôtená miska, ktoré je dnes možné získať už len výnimočne. Ich  nadobudnutie korešponduje aj s Koncepciou akvizičnej činnosti PMZA do roku 2022, podľa ktorej je potrebné sústrediť sa na získavanie historických predmetov z drôtu a ukážok drotárskych opráv, nakoľko je tento materiál čoraz vzácnejší. Preto budú tieto artefakty nesporným obohatením zbierkového fondu múzea.“ doplnila vedúca oddelenia drotárstva Katarína Hallonová. Cieľom projektu je získať jedinečné historické pamiatky, zachrániť ich pre budúce generácie a prezentovať širokej verejnosti v rámci stálej expozície drotárstva i tematických výstav.

Rozšíril sa aj zbierkový fond dopravy. Vďaka projektu „Z pozostalosti železničiara“ múzeum získalo predmety zo súkromnej zbierky bývalého železničiarskeho úradníka. „Toto povolanie mali v rodine, keďže železničiarom bol aj jeho otec a vzhľadom na vek niektorých predmetov predpokladáme, že patrili práve jemu. Boli uchovávané v rodine alebo nazbierané v snahe vytvoriť súkromnú zbierku predmetov so železničnou tematikou, ktoré preňho mali nejakú hodnotu. Vystavené sú evidenčné tabuľky s číslami rušňov, fotografie z 20. – 70. rokov zachytávajúce parné rušne a nehody, dokumenty z evidencie stavov rušňov, súčasti prvorepublikovej uniformy železničiara.“ uviedol historik dopravy Peter Šimko.  

Novozískané historické predmety budú v kaplnke pri Budatínskom hrade vystavené každý deň od 9.00 do 17.00 okrem pondelka do 20. novembra.

Nové akvizície Považského múzea v Žiline podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

Scroll to Top