Výstava “Držme spolu”

Žilina zažije unikátnu putovnú výstavu spojenú s charitatívnou vernisážou „DRŽME SPOLU“,  ktorá prichádza z Čiech. Cieľom tejto výstavy a vernisáže je stimulácia záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou, o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“ a rodinám starajúcich sa o svoje deti so zdravotným postihnutím. Medzi ďalšie ciele patrí aj prispievanie k integrácii zdravotne hendikepovaných ako aj posilnenie vzájomne komunitných vzťahov. Ide o  verejné poukázanie a zviditeľnenie problematiky nefunkčnosti sociálneho a zdravotného systému na Slovensku, či prepojenie pomoci ľuďom vo veľmi ťažkej životnej situácii s odborníkmi v danej oblasti a politikmi. Od nich závisia osudy ľudí.

Táto diagnóza ovplyvňuje nielen samotných pacientov, ale celé rodiny. Celková liečba býva mimoriadne náročná. Pre niektorých ťažko predstaviteľná. Žiaľ, z mnohých dôvodov sa títo pacienti so svojimi rodinami dostávajú na okraj záujmu a mnohokrát aj na okraj spoločnosti. Preto vznikla iniciatíva, ktorá poukazuje na to, že týmto ľuďom je potrebné pomôcť. Cieľom výstavy je aj poukázanie na zle fungujúci sociálny a zdravotný systém a pripomenutie všetkým politikom, že osudy ľudí sú  práve v ich rukách.

Vystavované fotografie vytvárali sociálni dokumentaristi, v Českej republike profesor Jindřich Štreit a na Slovensku fotograf Peter Lančarič. Autori týmito fotografiami ponúkajú pohľad na realitu, ktorá je hlbšia a závažnejšia. Nefotografujú skutočnosť zvonka, ale zvnútra. Vystavené fotografie zachytávajú vnútornú silu a večnú nádej človeka.

Oficiálne a úspešné zahájenie putovnej charitatívnej vernisáže „DRŽME SPOLU“ po Slovensku sa uskutočnilo dňa 17. 5. 2018 na Bratislavskom hrade za účasti významných osobností z lekárskeho, vedeckého, umeleckého, ale aj politického prostredia zo Slovenska a zahraničia. Následne pokračovala výstava svoju púť do Trnavy za podpory Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava, do Serede za podpory mesta Sereď.

Každá jedna vernisáž s výstavou zožala veľký úspech, získala veľkú podporu občanov a priniesla  naplnenie cieľov tohto významného podujatia

Ako už bolo spomenuté, okrem poukázania na problematiku pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“,  ide aj o charitatívnu akciu, preto umelec AŠOT HAAS venoval jedno zo svojich umeleckých diel do dražby, z ktorej bude vydražená suma venovaná na podporu pacientov v bdelej kóme.

Charitatívna vernisáž „DRŽME SPOLU“ sa uskutoční 20. 09 .2019 o 17.00 hod. v kaplnke Budatínskeho hradu. Výstava bude pre verejnosť prístupná každý deň okrem pondelka do 20. 10. 2019 v čase od 9.00 do 17.00 hod. Organizátorom vernisáže je OZ Iná Žilina za podpory OZ Pomocná ruka nádeje, Žilinského samosprávneho kraja a Považského múzea Žilina.

Výťažok z výstavy bude verejne prerozdelený pacientom v bdelej kóme na Slovensku.

Ukážme spoločne, že nám títo pacienti a ich rodiny v ťažkej životnej situácii nie sú ľahostajní.

 

 

 

Scroll to Top