Vystavené cestovné lístky pripomínajú výročia v doprave

V historickom fonde Považského múzea v Žiline sa nachádzajú aj jednorazové cestovné lístky z minulosti. A práve tri z nich, ktoré majú v tomto roku výročie, sa stali zbierkovými predmetmi v mesiaci október.  

Prvým je cestovný lístok zo železničnej trate Žilina – Rajec, ktorá v tomto roku oslavuje 120 rokov.  Toto výročie sme si pripomenuli v auguste jazdou historického parného vlaku, presný termín otvorenia trate však bol 10. októbra 1899. Plánovanie železnice začalo už v roku 1896, kedy bol vypracovaný malý projekt, ktorý počítal s výstavbou úzkorozchodnej železnice zo Žiliny do Čičmian. Postupne sa zabezpečoval kapitál, ktorý vo forme účastín poskytla Trenčianska župa, Uhorské kráľovstvo, mestá Žilina a Rajec, ako aj takmer všetky obce Rajeckej doliny. Prispeli i súkromní podnikatelia a statkári Ármin Popper z Bytčice, Žigmund Berchtold, Ján Milec zo Žiliny a podnikateľ Leo Arnoldi z Budapešti, ktorý zabezpečoval tiež výstavbu železnice. Utvorila sa Akciová spoločnosť miestnej železnice Žilina – Rajec, ktorej predsedal trenčiansky župan Justín Baroš. Na jeseň roku 1898 začali prípravné práce pre stavbu, v januári 1899 slávnostne stavbu otvorili v Mestskom dome v Žiline a po roztopení posledného snehu  sa výstavba rozbehla naplno. Trať dlhú 21 km sa podarilo otvoriť v októbri 1899.

Druhý cestovný lístok symbolicky upozorňuje na vznik a rozvoj prímestskej autobusovej dopravy v Žiline a okolí. V roku 1949 (spätne k 1. 1.) bol založený podnik Československá štátna automobilová doprava (ČSAD) n. p. prevzatím prvých prímestských liniek v regióne, ktoré krátko predtým uviedli do prevádzky československé železnice (ČSD). Tiež v priebehu roka prevzali linky súkromných autodopravcov (živnostníkov), ktoré tu existovali už v období medzivojnovej Československej republiky. Prvá linka autosprávy ČSD v Žiline bola Žilina – Dlhé Pole, otvorená 22. 1. 1948. Pôvodne a istý čas i popri nej jazdil súkromný dopravca Jakub Hrivík, potom jeho manželka Terézia. Žiaľ, súkromná doprava bola v období počiatkov socializmu zlikvidovaná a začlenená do ČSAD. V roku 1948 otvorili aj linku Žilina – Stráňavy (20. 7. 1948). Už pod vedením ČSAD v roku 1949 (19. 4. a 5. 11.) otvorili linky Žilina – Rosina – Višňové (tu jazdil i súkromník Štefan Jaššo) a Žilina – Terchová. Likvidácia súkromného kapitálu v prospech štátu bola v tom čase niekedy bolestivá. Podnik ČSAD však postupne vybudoval hustú sieť liniek s väčšou spoľahlivosťou a kvalitou.

Posledný cestovný lístok upriamuje pozornosť na mestskú hromadnú dopravu v Žiline. Tú mal pod palcom Mestský národný výbor, ktorý založil k 1. máju 1949 Dopravný komunálny podnik Žilina, neskorší Dopravný podnik mesta Žiliny. Prvá linka mestskej dopravy bola otvorená 28. októbra 1949. Išlo o linku č. 2 na trase Považský Chlmec – mesto – Bánová. „Jednotka“ zo Strážova do Trnového bola otvorená 27. januára 1950. K tomuto obdobiu treba povedať, že autobusov bolo málo a aj DKPŽ začínal so starými vyradenými autobusmi, napr. Tatra 24/58. Ďalšie prestavali z vrakov rôznych nemeckých vozidiel.  Už v tomto období sa uvažovalo o vybudovaní trolejbusovej dopravy v Žiline, ktorá však bola otvorená až 17. novembra 1994. V tomto roku si teda žilinské trolejbusy pripomínajú 25 rokov.

Cestovné lístky nájdu návštevníci Budatínskeho hradu v infopulte do konca októbra.

Scroll to Top