Vývoj opevnení od praveku po stredoveké hrady

Cieľom banerovej výstavy je predstaviť širokej verejnosti pripravovanú archeologickú expozíciu s názvom “Pred hradbami, za hradbami…”, ktorá bude inštalovaná a slávnostne otvorená v novo zrekonštruovaných priestoroch druhého nadzemného podlažia Budatínskeho hradu už v októbri. Expozícia bude pozostávať z troch častí. Prvá vyrozpráva príbeh o vývoji opevnení od doby bronzovej, cez dobu železnú až po včasný a vrcholný stredovek. Druhá časť bude venovaná vývoju samotného hradu Budatín od jeho vzniku až po súčasnosť. Tretiu časť expozície bude tvoriť vôbec po prvý raz verejnosti sprístupnené prízemie veže, kde bude inštalovaná “Klenotnica” Považského múzea. V nej budú vystavené tie najvzácnejšie zbierkové predmety z fondov archeológie a histórie Považského múzea.

Banerová výstava i expozícia samotná je realizovaná v rámci projektu “Každá história si zaslúži svoj priestor”, p. č. 304021C852 z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V  A Slovenská republika – Česká republika 2014  2020 so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

Scroll to Top