Z pozostalosti železničiara

Akvizičná činnosť Považského múzea v Žiline predstavuje jednu z jeho základných činností. Ide o nadobúdanie predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sa stanú zbierkovými predmetmi. Vzhľadom na pôvod a hodnotu niektorých z nich, sa tieto nadobúdajú odkúpením od pôvodných vlastníkov. Okrem financovania z vlastných zdrojov prispel v roku 2019 na nákup predmetov z oblasti histórie dopravy aj Fond na podporu umenia.
Vďaka projektu Z pozostalosti železničiara múzeum získalo predmety zo súkromnej zbierky bývalého železničiarskeho úradníka. Toto povolanie mali v rodine, keďže železničiarom bol aj jeho otec a vzhľadom na vek niektorých predmetov predpokladáme, že patrili práve jemu. Boli uchovávané alebo nazbierané v snahe vytvoriť súkromnú zbierku predmetov so železničnou tematikou, ktoré preňho mali určitú hodnotu.
Z pozostalosti sa podarilo získať evidenčné tabuľky z rušňov prezývaných„Sergej“, „Kocúr“a „Orchestrion“ i výrobný štítok železničného vozidla zo Strojární v Dubnici nad Váhom. Vzácnym nálezom sú súčasti rovnošaty železničného zriadenca z 20. – 30. rokov 20. storočia. Ide o plášť so striebornými gombíkmi vzor 1934 a prvorepublikovú čiapku s odznakom. Dokumentačnú funkciu plnia fotografie zachytávajúce dve nehody na západnom Slovensku v roku 1925 a ďalších niekoľko fotografií, ktoré zachytávajú obdobie parnej prevádzky na Slovensku. Získať sa podarilo aj evidečné súpisy rušňov zo 60. rokov, ktoré majú význam skôr pre bádateľskú činnosť, avšak umožnia i návštevníkom vytvoriť si prehľad o tom, aké rôzne rušňové rady sme mohli nájsť v tom čase na koľajniciach. Vidíme tu postupnú premenu parnej trakcie na motorovú a elektrickú. Pomyselnou čerešničkou na torte a jedným z prvých exponátov v odvetví leteckej dopravy v našom zbierkovom fonde dopravy je letenka z Bratislavy do Prahy z roku 1951.
Zbierkové predmety sú fyzicky alebo formou digitálnych obrazov na interaktívnych obrazovkách vystavené v Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach.

Nákup zbierkových predmetov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

 

Scroll to Top