Zmena prevádzkového poriadku v parku Budatínskeho hradu

Považské múzeum v Žiline mení od 1. mája 2019 prevádzkový poriadok v parku Budatínskeho hradu. Zmeny sa dotknú najmä majiteľov psov, keďže zvieratá budú mať vstup do parku zakázaný. Doteraz mohli psy vstupovať do parku len na vôdzke a pod dohľadom majiteľov, ktorí boli povinní pozbierať po nich exkrementy. Tieto regulácie boli často porušované. „K tomuto kroku sme sa rozhodli pristúpiť najmä z dôvodu nedisciplinovanosti majiteľov psov. Park bol v nadmernej miere znečistený a poškodený.“ doplnil riaditeľ Považského múzea v Žiline Mgr. Michal Jurecký.

Na prítomnosť voľne pustených zvierat sa často sťažovali samotní návštevníci parku. Takmer 5 hektárová zelená plocha na sútoku riek Váh a Kysuca je najmä v letných mesiacoch vyhľadávaným miestom na piknik alebo výlet. Počas slnečných dní tu trávia čas stovky ľudí. Historický park v areáli Budatínskeho hradu je národnou kultúrnou pamiatkou a preto preň platia špecifické pravidlá. Od mája k nim pribudne i zákaz vstupu so psom.

Scroll to Top