Poďakovanie za prednášku

Prednášky zoológa Považského múzea v Žiline RNDr. Ladislava Hlôšku Phd. sú vždy veľkým zážitkom. Sú nielen odborné, ale aj zaujímavé a ľudské a preto dokážu nadchnúť poslucháčov rôznych vekových kategórií. Svedčí o tom aj poďakovanie z materskej školy Janka Borodáča  v Žiline, kde o zvieratách rozpráva viac ako 5 rokov. Naposledy tam bol koncom januára a škôlkari sa veľmi tešili, že mohli vidieť a ohmatať si preparáty rôznych druhov lesných zvierat. Učiteľka Mgr. Marta Pobehová je za takto strávený čas v škôlke vďačná: „Vďaka obetavosti pána Hlôšku si naše deti utvárajú emocionálne bohatý vzťah k prírode. Efektivitu výučby zvyšujú zážitky a skúsenosti, spájanie učenia sa so životom, stretnutie s odborníkom, ktorý nielenže pozná prírodu, ale nosí ju hlboko v srdci.“

 

Scroll to Top