Čarovné Čičmany

Považské múzeum v Žiline vydalo publikáciu s názvom Čarovné Čičmany – Malý sprievodca nielen pre malých návštevníkov. Tento projekt bol podporený v rámci jednej z výziev Fondu na podporu umenia so zameraním na vedecko-výskumnú a prezentačnú činnosť múzeí v roku 2019. Ide o katalóg, ktorý dokumentuje históriu a ľudovú kultúru v Čičmanoch. Okrem zaujímavého textu a originálnych obrázkov obsahuje aj špeciálnu časť venovanú deťom. Tie sa hravou formou oboznámia s tradičnými remeslami, ktoré si budú môcť sami vyskúšať.

V obci Čičmany má Považské múzeum v Žiline správe dva objekty, v ktorých sú expozície venované ľudovej kultúre a životu obyvateľov v Čičmanoch. V Radenovom dome je to expozícia Čičmany, Čičmany, chimárna dedina a v Dome č.42  expozícia Bývanie společníkov. Práve v objektoch ľudovej architektúry podobná publikácia chýbala a vďaka podpore FPU sa podarilo túto medzeru vyplniť a obohatiť tak nielen publikačnú činnosť múzea, ale aj zvýšiť atraktivitu expozície. Každoročne túto oblasť totiž navštívi veľké množstvo turistov, ktorí prostredníctvom katalógu získajú vedomosti o tradičných remeslách a ľudovej kultúre.

Záujemcovia si môžu publikáciu kúpiť vo všetkých expozíciách Považského múzea v Žiline alebo prostredníctvom e-shopu.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Scroll to Top