Drotárstvo na Balustráde v Žiline

Balustráda v Žiline opäť menila svoj číselník. Číslo 7302 prezrádza počet drotárskych exponátov, ktoré sa nachádzajú v zbierke Považského múzea v Žiline. Práve naše múzeum spravuje najväčšiu zbierku drotárskych pamiatok na svete, ktorá svojim významom presahuje hranice regiónu i Slovenska. 

Viac zaujímavosti a informácií nájdete na 👉http://www.tikzilina.eu/pocet-drotarskych-exponatov-v-zbie…/

Scroll to Top