Hasičské fotografie predmetom mesiaca

Predmetom mesiaca júl je album fotografií hasičských striekačiek. Jeho majiteľom bol pravdepodobne Anton Stárek, ktorý viedol Odborný závod Hasičský v Žiline na Masarykovej triede. V adresári firiem z 20. rokov 20. storočia je ako sídlo skladu striekačiek uvedený Šrobárov sad č. 4. Jeho firma bola pobočkou firmy V. Ig. Stratílek, továrne na požiarne striekačky vo Vysokom Mýte (ČR).

Továreň založil v roku 1899 Václav Ignác Stratílek (*1873), syn mešťana z Vysokého Mýta Petra Stratílka, majstra „kočárnického a  sedlářského“. Prvú dielňu V. I. Stratílek zriadil v centre mesta, kde najskôr pracoval sám. Potom,čo prijal 12 robotníkov, vyrábali ručné pumpy a striekačky. V roku 1910 zahájil v Riegrovej ulici továrenskú výrobu. Stratílkova továreň sastala známou v celom Rakúsko-Uhorsku. V polovici 30. rokov odovzdal podnik svojim synom. Vlastimil sa stal novým šéfom firmy, Václav sa staral o obchodnú činnosť a kvalitu výrobkov.

Firma založila aj filiálku na Slovensku v Žiline(1919) a na Podkarpatskej Rusi v Užhorode. Zúčastnila sa na hospodárskych výstavách a jej výrobky získavali v Európe zlaté a strieborné medaile.

Náš fotoalbum obsahuje 102 fotografií predovšetkým hasičských striekačiek, ktoré boli vyrobené špeciálne pre mestá aj obce. Ako príklad uvádzame Trenčín, Michalovce, Turč. Sv. Martin, Zlonice, Poděbrady, Olomouc, Žďár,Rimavská Sobota, obce Trstená, Handlová, Rosina, Kozárovce, Budatín, Chlebnica, Trebišov, Dolná Lehota, Široké, Čachtice, Sabinov, Podbiel, Dlhá nad Oravou a veľa ďalších.

V publikácii Dejiny požiarnej ochrany v okresoch Žilina a Bytča od autorov P. Štanského a S. Churého sa dozvedáme, že v Žiline bola založená okresná organizácia požiarnikov v roku 1924, ktorej tajomníkom sa stal práve A. Stárek. Fotoalbum mal okrem spomienkovej funkcie pravdepodobne aj reprezentačný účel, ako akýsi katalóg výrobkov. Na súvislosť žilinského obchodu A. Stárka s firmou Stratílek vo Vysokom Mýte nás upozornil pri svojom výskume František Pecka zo Sobětuch, špecialista a zberateľ hasičskej histórie. Spracováva históriu výrobcov hasičských striekačiek, ktoré aj renovuje.

Viac o firme Stratílek a hasičských striekačkách sa môžete dozvedieť na webových stránkach:

http://hasici.vmyto.cz/v-i-stratilek/

https://www.eurooldtimers.com/cze/galerie-stroj/3429-1899-1948-hasicske-strikacky-stratilek.html

Zaujímavé fotografie môžu návštevníci Budatínskeho hradu nájsť v infopulte do 31. júla.

text: Martina Bernátová, Považské múzeum v Žiline

foto: archív PMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top