Novinky z hniezdenia orla krikľavého

Mapovaniu populácie orla krikľavého (Clanga pomarina) v Turčianskej a Žilinskej kotline sa venuje zoológ Považského múzea už dlhodobo. O úspešnosti hniezdenia v posledných rokoch ste sa mohli dočítať v aktuálnom čísle Zborníka Považského múzea, čísle XXIX. Viaceré informácie o orloch krikľavých v oblasti Turca boli súčasťou prezentácie na našej stránke: https://pmza.sk/aktuality/orol-kriklavy-v-turci/. Čo sme zatiaľ zistili v hniezdnej sezóne 2020? Je niečím iná?

Sezóna 2020 je celkom určite výnimočná intenzitou mapovacieho úsilia. Korona kríza a s tým spojené obmedzenia v pracovnom prostredí umožnili sústrediť sa na terénnu prácu. Tak boli po prvýkrát dohľadané obsadené hniezda na 5 lokalitách a na ďalších 3 lokalitách je hniezdisko veľmi presne lokalizované, zatiaľ bez dohľadania hniezda. Zároveň boli hniezda dohľadané alebo hniezdiská veľmi presne lokalizované na ďalších 3 miestach, kde sa už dlhodobo nedarilo nájsť hniezdo, hoci v minulosti tu boli hniezda známe.  A teraz k samotným zisteniam …

Prekvapilo nás predovšetkým obsadenie viacerých lokalít, kde už niekoľko rokov orly krikľavé neboli pozorované. Je to potešujúca zmena po dlhodobo mierne nepriaznivom trende, keď zoológ každý rok zaznamenával zánik 1-2 hniezdísk. Akoby sa orlov vrátilo viac zo zimovísk. Tak boli orly krikľavé na jar zistené až na 4 lokalitách, ktoré už boli pokladané za zaniknuté. Podobné si všimol aj Dr. Karaska na Orave túto sezónu. Čím to môže byť spôsobené? Zatiaľ sa môžeme len domnievať, že obmedzenia spôsobené korona  krízou mohli viesť k zníženiu mortality orlov krikľavých počas sťahovania zo zimovísk na hniezdiská. Mohlo dôjsť k zníženiu pytliactva na Blízkom východe alebo zníženiu intenzity leteckej dopravy na celej ťahovej trase.

Z konkrétnych tohtoročných zistení začneme jedným smutným nálezom. Dňa 27. 4. našiel lesník Milan Malý na lesnej ceste orla skalného konzumujúceho orla krikľavého. Nie je zrejmé, či väčší orol skalný orla krikľavého aj zabil, ale s ohľadom na okolnosti, že orol krikľavý tam nemal ako inak uhynúť, je to pravdepodobné. Podľa nám dostupných informácií je to tretí prípad zo Slovenska, keď sa stal orol krikľavý potravou orla skalného. Kadáver mal krúžok a podľa toho sme zistili, že sa jedná o jedinca krúžkovaného pri Ružomberku v roku 2007 M. Macekom a R. Reťkovským zo Správy NP Veľká Fatra. Jedinec bol potom zistený fotopascou J. Kickom v rokoch 2017 a 2019 ako hniezdiaca samica na lokalite pri Martine. Teraz bola nájdená len cca 150 m od svojho hniezda. Dožila sa 13 rokov. To však nie je koniec príbehu. Zoológovi Považského múzea sa podarilo zistiť, že hniezdo je opäť orlami obsadené. To znamená, že veľmi krátko po úhyne samice ju nahradila iná orlica a pár orlov s novou samicou ešte stihol zahniezdiť v tom istom hniezde.

Na jednej lokalite sme opakovane pozorovali  zvláštne sfarbeného orla krikľavého s veľmi svetlými, takmer bielymi fľakmi na hrudi a bruchu. U orla krikľavého je popísaná farebná forma fulvescens (alebo fulviventris), pri ktorej je celkové sfarbenie výrazne žltkasté, takéto fľakaté sfarbenie nám však z literatúry nie je známe.

Až na štyroch lokalitách sme zaznamenali jedince, ktoré za letu zvláštne držali nohy, čiastočne spustené, pravdepodobne v dôsledku zranenia. Čo sa orlom mohlo stať? Hoci je orol krikľavý pokladaný za veľmi mierneho dravca, zo skúseností vieme, že v apríli pri zápasoch o partnerov a teritóriá môžu medzi orlami prebiehať aj celkom tvrdé súboje. Orly sa môžu napádať vo vzduchu, pričom sa bojujúce jedince otočia navzájom brušnou stranou tela, snažia sa jeden druhého chytiť alebo kopnúť nohami so silnými pazúrmi. Ak sa chytia, začnú padať k zemi, pričom sa stále pokúšajú jeden druhého nohami zraniť. Domnievame sa, že práve pri takýchto jarných súbojoch si môžu orly zraniť nohy. Možných príčin je však viacero, k zraneniu mohlo dôjsť postrelením, nárazom, výnimočne možno aj úrazom elektrickým prúdom či korisťou (??).

Momentálne sú na hniezdach orlov malé mláďatá, odhadujeme, že väčšinou vo veku 2 – 2,5 týždňa. Zatiaľ je predčasné hodnotiť tohtoročnú hniezdnu sezónu. Zdá sa však, že búrky, vytrvalé a intenzívne dažde a silný vietor si už vybrali svoju daň na hniezdach. Zistili sme už niekoľko neúspešných hniezd. Snáď sa nepriaznivé počasie zlepší a orly krikľavé vyvedú v oblasti Turčianskej a Žilinskej kotliny čo najviac mláďat.

Za poskytnutie údaju o náleze uhynutého orla krikľavého ďakujeme pánovi Valaštíkovi z Valče.

text a foto: Ing. Ján Kicko, PhD.- zoológ

 

Scroll to Top