Odborná knižnica odhalila svoje tajomstvá

Odborná knižnica Považského múzea v Žiline, ktorá sídli v areáli Budatínskeho hradu, usporiadala v stredu 4. marca Deň otvorených dverí. Podujatie sa konalo v rámci Týždňa slovenských knižníc. Prezenčná knižnica má vo svojom fonde viac ako 12 000 knižničných jednotiek a tvorí ho spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná literatúra.  Starých tlačí do roku 1918 je viac ako 300.  Medzi najstaršie a najvzácnejšie publikácie patrí Uhorské právo a Nariadenia slovútnej vlády Uhorska Corpus Juris Hungarici z roku 1740. Zaujímavé sú tiež vzácne diela od Mateja Bela s unikátnymi ilustráciami alebo katalóg k medzinárodnej výstave „Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht“, ktorej súčasťou bola aj mestská truhlica z Budatínskeho hradu. Desiatky návštevníkov si tak mohli prehliadnuť priestory, zoznámiť sa so službami, ktoré knižnica ponúka a nahliadnuť do historických kníh i populárnych publikácií a zborníkov. Knihovníčka Janka Sakalová sa im venovala počas celého dňa. Najväčší záujem bol práve o staré tlače, Vlastivedné zborníky Považia  a monografie okolitých obcí. Mnohí využili možnosť bezplatnej registrácie a potešili sa darčeku v podobe publikácií vydaných Považským múzeom v Žiline. Našli sa medzi nimi študenti, ktorí získané vedomosti využijú pri písaní rôznych prác, ale aj seniori, ktorí si chcú rozšíriť svoje obzory. Nechýbali ani jednotlivci zastupujúci odbornú verejnosť.  Knižnica je otvorená každý pracovný deň od 8.00 do 13.00, v stredu do 17.00.  

Scroll to Top