Zbierkové predmety Považského múzea na výstave Elity Kysúc

Súčasťou výstavy Elity Kysúc, ktorú pripravilo Kysucké múzeum v Čadci sú aj zbierkové predmety Považského múzea v Žiline. Výstava, ktorá sa nachádza v renesančnom kaštieli v Radoli a otvorená bola na konci júla približuje návštevníkom menej známe, no svojim životným dielom významné osobnosti späté s Kysucami. Ide o výber 15 osobností prevažne z 19. a 20. storočia, ktoré žili alebo tvorili na Kysuciach. Výstava pozostáva z exponátov a na plátne fotograficky stvárnených portrétov. Jej autorom je historik, kurátor a dokumentátor múzejných a knižničných fondov Kysuckého múzea v Čadci Daniel Husárik. Predmety sa buď  priamo viažu k osobnostiam a dostali sa do zbierkových fondov pamäťových inštitúcií alebo sú to symbolické predmety, pochádzajúce z doby, v ktorej daná osobnosť žila a pôsobila.

Naše múzeum na výstavu poskytlo digitálnu fotografiu Ivana Hálka a zapožičalo veľkoformátový obraz od Imricha Weinera Kráľa, ktorý zobrazuje lekára Ivana Hálka pri práci na Kysuciach, kde pôsobil od roku 1901 do 1905. Doktor Hálek bol aj publicistom, sociológom a filantropom. Obraz je v historickom zbierkovom fonde Považského múzea v Žiline od roku 1971. Predmetom zobrazujúcim dobovú atmosféru je kožený lekársky kufrík nápadne sa podobajúci tomu, ktorý drží I. Hálek na obraze. Zaujímavú výstavu uvidia návštevníci do 31. 1. 2021.

Viac informácií o výstave nájdete TU

Zdroj fotografií: Kysucké múzeum v Čadci, Považské múzeum v Žiline

Scroll to Top