Základný výstroj vandrovného drotára

Drotársky zbierkový fond, ktorý v súčasnosti obsahuje viac ako 7000 exponátov, má v zbierkach Považského múzea v Žiline výnimočné postavenie. Okrem drôtených artefaktov dokumentujúcich vandrovnú a dielenskú formu remesla, obsahuje aj predmety umeleckej, etnografickej povahy, písomnosti a literárne doklady drotárstva.

K nepochybne najvzácnejším exponátom patria aj základné súčasti výstroja vandrovného drotára, ktoré sa stali zbierkovým predmetom mesiaca jún. Vychádzali z praktických potrieb prvých remeselníkov, ktorí v počiatkoch remesla pracovali iba s drôtom. Opravovali poškodené hlinené nádoby, poľnohospodárske náradie a predmety  každodenných činností z dreva, slamy či prútia, plietli sitá a siete na okná.

Výstroj vandrovného drotára tvorili kožená kapsa a kožený remeň (tzv. uzda), ktoré dopĺňala pre vandrovný život nevyhnutná drevená palica. Kapsa a remeň pochádzajú z 2. polovice 19. storočia, palica zo začiatku 20. storočia. Všetky sú v drotárskom fonde zastúpené v jedinom exemplári.

V kapse drotári nosili všetok svoj „majetok“.  Postačovalo im jednoduché pracovné náradie – kliešte na odstrihnutie drôtu a šidlo. To drotárom slúžilo najmä na opravy poškodeného odevu, ale aj riadu a hospodárskeho náčinia. Do kapsy ukladali aj veci osobnej potreby, akými boli modlitebná knižka, ruženec, vandrovná knižka, peniaze, fajka, či súkromná korešpondencia od ženy. Na jej remeň upevňovali aj malý krížik, medailón Panny Márie či ruženec, ktoré zvykli ráno na začiatku práce pobozkať. Tu si ukrývali celý rok aj prvú zarobenú mincu a sem im manželky tajne dávali čarovné bylinky na ochranu, zabezpečenie manželskej vernosti či dobrého zárobku. Často mala výzdobu z drobných mosadzných klinčekov vytvárajúcich rôzne obrazce alebo plastický dekór v podobe uhorského štátneho znaku. Bola akousi okrasou drotárov, preto jej ošetreniu venovali zvláštnu pozornosť.

Špecifickým druhom výstroja bol široký kožený remeň, tzv. uzda, ktorý drotári nosili prehodený cez plece. Na jednej strane bol ukončený drôteným okom, na druhej háčikom. Vešali naň hotové výrobky na predaj, často aj viazanice drôtu. Podobne ako na kapsu, aj tu si drotári upevňovali rozmanité náboženské symboly a zdobili ho mosadznými klinčekmi.

Neodmysliteľnou pomôckou drotárov na vandrovke bola drevená palica alebo valaška s okovaným koncom a hrotom. Slúžila im ako opora na dlhých cestách, ale aj na ochranu pred dravou zverou či útočníkmi.

Text a foto: Katarína Kendrová, Považské múzeum v Žiline

 

Scroll to Top