Zbierkovým predmetom mesiaca historická fotografia

Zbierkovým predmetom mesiaca september je výnimočná fotografia, ktorá bola poskytnutá Považskému múzeu v Žiline v tomto roku. Zachytáva zmiešaný vlak miestnej železnice Žilina – Rajec v stanici Lietavská Lúčka. Na čele vlaku je rušeň radu V Košicko-bohumínskej železnice s evidenčným číslom 53. Pre znalcov histórie železničnej dopravy je objav tejto fotografie malým prekvapením, lebo sme netušili, že aj rušne tohto radu premávali na rajeckej železnici. Rušne radu V (rímska päťka), pôvodne značené ako IIa, na začiatku svojej prevádzky jazdili v okolí Košíc, po roku 1884 na trati Čadca – Zwardoń. Tu, rovnako ako na miestnej železnici Žilina – Rajec zabezpečovala dopravu Spoločnosť Košicko-bohumínskej železnice. Išlo o na Slovensku nie celkom bežný typ rušňa vyrobený lokomotívkou Florisdorf sústavy Eibel-Gölsdorf. Mali len dve spriahnuté hnacie nápravy a parný stroj bol umiestnený za nimi pod búdkou strojvodcu, nie vpredu rušňa, ako bývalo obvyklé. Ďalšou nezvyčajnosťou bolo, že súčasťou rušňa bol i drevený batožinový oddiel. Neskôr sa takéto rušne nazývali parnými motorovými vozňami. Na trati do Zwardońa jazdili rušne do roku 1900, potom vypomáhali na rôznych miestnych železniciach v prevádzke Košicko-bohumínskej železnice. Na trati Žilina – Rajec dopĺňali výkony tu stabilne deponovaného rušňa radu XII.530, neskôr ČSD 310.510.  Na fotografii vidíme za rušňom ďalšie tri osobné vozne, služobný vozeň a časť otvoreného nákladného vozňa, čo svedčí o tom, že išlo o zmiešaný vlak. Na stanici taktiež môžeme identifikovať vlakvedúceho a prednostu stanice Lietavská Lúčka Gustáva Barossa. Práve z pozostalosti rodiny Barossovcov pochádza  táto fotografia. Viac o prednostovi stanice Gustávovi Barossovi si môžete prečítať v najnovšom čísla časopisu MÚZA č. 2/2020, ktoré vyjde v priebehu septembra.

text: Peter Šimko

foto: zo zbierok Považského múzea v Žiline

 

 

Scroll to Top