Dôležitý rok Budatínskeho hradu na balustráde

Počiatky hradu v Budatíne písomné zmienky presnejšie neosvetľujú, preto možno historický vývoj v najstaršej fáze rekonštruovať iba v rovine predpokladov. Podľa neskorších listín a originálnych dokumentov z druhej polovice 13. storočia vyplýva, že územie, na ktorom sa postavil hrad, pôvodne patrilo k Varínskemu panstvu, ktoré bolo v rukách predkov rodu Balaša. Koncentrácia ich majetkov na oboch stranách Kysuce pravdepodobne viedla aj k vybudovaniu hradu v Budatíne.  Nové opevnené sídlo plnilo nielen úlohu nového bližšieho správneho centra pri rieke, ale aj chránilo brod cez Váh na obchodnej ceste smerujúcej zo Žiliny do Sliezska. Vybudovanie Budatína sa zároveň stalo impulzom na postupné vytvorenie nového samostatného panstva, ktoré sa od Varína úplne odčlenilo v priebehu prvej polovice 14. storočia.

Koncom 13. storočia zabral Budatín Matúš Čák Trenčiansky, ktorý ho mal vo svojich rukách až do smrti v roku 1321. Po obsadení hradu vojskami Karola Róberta bol Budatínsky hrad kráľovskou listinou z 1. mája 1321 vrátený pôvodným majiteľom. Spomínaná listina je zároveň prvým priamym písomným dokladom o existencii hradu, preto možno predpokladať, že Budatín postavili až na prelome 13. a 14. storočia, prípadne až za čias Matúšovej okupácie.  V listine sa Budatín spomína ako castrum Budetyn. Vybudovaný bol v močaristom teréne na nízkom skalnom brale rozšírenom umelým hlinitým násypom. Tvorila ho pravdepodobne iba dominantná valcovitá veža so vstupom z prízemia a ďalších stavieb z hliny a dreva, ktorých polohu archeologický výskum neodhalil. Hrad bol obohnaný hradbou a vodnou priekopou na vonkajšej strane opevnenia. Pri Budatíne sa v tom čase vyberalo mýto, pretože kráľ Karol Róbert 12. júla 1321 potvrdil mestu Žilina viaceré výsady, medzi ktoré patrilo aj neplatenie mýtnych poplatkov v Budatíne, Jačatíne (dnešné Kysucké Nové Mesto), Strečne a Trenčíne.

Začiatkom 15. storočia došlo k poškodeniu hradu, preto ostal neobývaný a opustený. Takmer celá veža bola postavená nanovo počas rozsiahlej rekonštrukcie realizovanej Suňogovcami vlastniacimi Budatínske panstvo s hradom od 16. storočia do konca 18. storočia. Poslednými majiteľmi Budatínskeho hradu boli Čákiovci, ktorí ho dokázali udržať vo svojich rukách až do konca druhej svetovej vojny.

Od druhej polovice 20. storočia sa hrad postupne stal expozíciou Považského múzea a prešiel viacerými rekonštrukciami. Posledné z nich boli realizované po archeologickom výskume na začiatku 21. storočia, keď sa múzeum dostalo do zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Veža Budatínskeho hradu bola sprístupnená v roku 2014, priestory tretieho nadzemného podlažia s expozíciami Dejiny Žiliny a Dobový interiér o dva roky neskôr. V roku 2019 bola pre verejnosť otvorená aj archeologická expozícia Pred hradbami, za hradbami v druhom nadzemnom podlaží.

text: Mgr. Dominika Hlobíková, foto zo zbierok Považského múzea

Hrad na fotografii Schielda a Geisslera z roku 1870

 

Hrad s ruinami barokovo-klasicistického paláca okolo roku 1907

 

Scroll to Top