Konferencia Žilina 1321 – 2021

Považské múzeum, Mesto Žilina a Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pozývajú na konferenciu s názvom Žilina 1321 – 2021, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 700. výročia od udelenia výsad mestu Žilina kráľom Karolom I. Róbertom. Túto významnú udalosť si pripomenieme 17. a 18. júna v priestoroch Mestského úradu v Žiline. Uhorský kráľ Karol I. Róbert navštívil Žilinu 12. júla 1321 a udelil mestu najstaršie známe privilégiá, čo bolo v tom období dôležitým impulzom pre rozvoj mesta. Vo svojej listine oslobodil žilinských mešťanov od platenia mýta, udelil im míľové právo, ako aj výlučné právo rybolovu. Okolnostiam vzniku privilégií bude venovaná úvodná prednáška. „Cieľom konferencie je taktiež podchytiť systematickú prácu pri výskume dejín Žiliny a prezentovať predovšetkým výsledky najnovšieho bádania a pripraviť tak pôdu pre vznik novej modernej monografie o meste Žilina,“ uviedla jedna z organizátorov konferencie historička Považského múzea Martina Bernátová.

 Príspevky prezentované na konferencii sa dotknú historických a pamiatkových súvislostí, archeologických objavov, ale aj výtvarného umenia či života osobností a rodov spojených s mestom Žilina. „Historickú obec zasiahlo nedávne úmrtie významného slovenského medievalistu prof. Richarda Marsinu, preto na konferencii nebude chýbať prednáška o jeho vzťahu k Žiline, keďže sa venoval jej stredovekým dejinám a prežil tu svoju mladosť,“ priblížil spoluorganizátor konferencie historik Peter Šimko z Považského múzea. Všetky príspevky budú publikované v jubilejnom 30. vydaní Vlastivedného zborníka Považia, ktorý vydáva Považské múzeum každý druhý rok. Súčasťou konferencie môžu byť aj pasívni účastníci, resp. diváci, ktorí sa môžu v prípade záujmu prihlásiť na bernatova@pmza.sk alebo na 0908 162 737 (10.00 – 14.00) do 13. júna 2021.

Program konferencie nájdete TU

Scroll to Top