Novinky v Budatínskom parku

Prišla jar a s ňou ožil aj Budatínsky park. Zamestnanci Považského múzea v Žiline mali po zime veľa práce. Po zídení snehu je prvoradé dôkladné vyčistenie celej plochy parku predovšetkým od napadaných konárov, ktoré by mohli prekážať pri ďalšej údržbe, najmä pri kosení. Na jar prevzdušňujeme trávniky a vyhrabávame z nich suchú trávu a mach. Po oteplení by sme chceli skultivovať plochu okolo novovybudovaného chodníka a následne dosiať trávnik. Okrem toho máme v priebehu roka v pláne po dohode s Krajským pamiatkovým úradom a krajinným architektom náhradnú výsadbu za vyrúbané stromy,“ približuje správca Budatínskeho parku Pavol Chabada. V krásnom prostredí areálu hradu trávi čas veľa rodín s deťmi, bežcov či ľudí na prechádzke. S oteplením návštevnosť parku stúpa a s tým súvisia i vyššie nároky na jeho čistotu. Zamestnanci sa preto pravidelne starajú aj o príslušný mobiliár. Čistia lavičky, vitríny, smetné koše, no často musia zbierať aj odpadky. „Nie každý vyhodí smeti do koša, čo ma vždy zamrzí, keďže sa park snažíme udržiavať čistý a upravený pre všetkých jeho návštevníkov,“ dodáva P. Chabada.

Nedávno dostali nový šat aj informačné vitríny pri knihobúdke. Momentálne sa tam nachádzajú niektoré články z posledného čísla elektronického časopisu Múza a návštevníci sa tak môžu pri prechádzke dozvedieť rôzne zaujímavosti z oblasti histórie, etnológie, drotárstva či botaniky. Oddelenie práce s verejnosťou bude vitríny pravidelne aktualizovať a články obmieňať, aby si každý našiel oblasť, ktorá mu je najbližšia. Všetky čísla tohto časopisu, ktorý vychádza od roku 2013 sú dostupné na webovej stránke Považského múzea v Žiline. Novinkou je tiež banerová výstava na plote pri kaplnke Budatínskeho hradu s názvom Klenoty Budatínskeho parku a okolia. V areáli sú neprehliadnuteľnou dominantou stáročné stromy úctyhodných rozmerov, ktorých je vyše tridsať druhov. Výstava však prezentuje skôr skvosty ukryté v tráve a v korunách stromov. Prostredníctvom kolorovaných kresieb z rôznych historických tlačí z 18. a 19. storočia sú zobrazené niektoré druhy bylín a vtákov. Vybrané boli bežné jarné rastliny, ale aj vzácne a ohrozené byliny. V parku tiež hniezdi veľa spevavcov, pozorovaných tam bolo až 50 druhov vtákov. Výstava predstavuje najmä tých, ktorých môžu návštevníci počuť pravidelne. Aj takýmto spôsobom sa zamestnanci Považského múzea v Žiline snažia ľuďom spríjemniť čas, ktorý v areáli Budatínskeho hradu trávia.

Upratovanie v parku
Úprava drevín
Vynovené informačné tabule
Články časopisu Múza
Inštalácia výstavy Klenoty Budatínskeho parku a okolia
Klenoty Budatínskeho parku a okolia

 

Scroll to Top