Ochrana zbierok v depozitári história

Považské múzeum spravuje rozsiahly zbierkový fond, ktorý zahŕňa viac ako 154 000 predmetov uložených v 18 depozitároch v štyroch objektoch. Práve tam sa uchováva kultúrno-historické dedičstvo nášho regiónu z oblasti histórie, etnológie, archeológie, botaniky, zoológie a geológie. Vstup do depozitára sa riadi prísnym režimom, v dôsledku čoho sa bežní návštevníci do jeho útrob nedostanú. O zbierkové predmety v depozitároch sa starajú kustódi a kurátori poverení starostlivosťou, ochranou a odborným spracovaním zbierkových predmetov. Zbierky sa používajú na prezentačné, expozičné, výstavné a výchovno-vzdelávacie účely, vďaka čomu uzrú svetlo sveta a zároveň sa ukážu milovníkom histórie.

Naše múzeum sa cieľavedome snaží o revitalizáciu a zvyšovanie ochrany zbierkových predmetov, preto sme v rámci programu Ochrana zbierkových fondov podali v roku 2020 projekt cez Fond na podporu umenia na nový úložný systém v depozitári história, kde sa nachádza textil, keramika, porcelán, sklo a drobné predmety rôzneho charakteru. Projekt bol schválený a my sa už dnes môžeme tešiť novému účelovému a profesionálnemu mobilnému úložnému systému, ktorý spĺňa nielen súčasné, ale aj budúce potreby a štandardy bezpečného uloženia našich zbierok. Cieľom projektu bolo zvýšiť ochranu a zlepšiť uloženie zbierkových predmetov, ktoré nie vždy mali vhodné podmienky uskladnenia. Vďaka novému úložnému systému sa vytvorili kvalitnejšie podmienky pre vykonávanie muzeálnej práce – dosiahla sa vyššia ochrana zbierok, dôslednejšie a efektívnejšie sa využil jestvujúci priestor, zvýšila sa úložná kapacita a tým pádom sa vytvorilo voľné miesto pre nové akvizície. Zároveň sa nám podarilo zvýšiť možnosti súčasných aj budúcich zamestnancov múzea, aby mohli zhromažďovať, triediť, uchovávať a vedecky skúmať hmotné kultúrne dedičstvo nášho regiónu.

text: Mgr. Dominika Hlobíková – historička Považského múzea

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Scroll to Top