Odborná knižnica ponúka novinky

Súčasťou Považského múzea v Žiline je špeciálna prezenčná odborná knižnica s bohatým fondom 12 850 knižničných jednotiek. Sídli v areáli Budatínskeho hradu a jej fond tvorí spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná literatúra. Taktiež disponuje množstvom zborníkov a periodickej literatúry z domácej i zahraničnej produkcie.

Mnoho hodnotných publikácií vo fonde knižnice pochádza z edičnej činnosti múzea a záujemcovia si ich môžu kúpiť prostredníctvom e-shopu na webovej stránke múzea. „Táto služba je pridanou hodnotou našej knižnice a okrem vzdelávania ponúkame návštevníkom možnosť zmysluplného trávenia voľného času z pohodlia domova,“ vysvetľuje knihovníčka Janka Sakalová. Čitatelia majú na výber až z trinástich kategórií, v ktorých nájdu viac ako 60 titulov z oblasti histórie, archeológie, geológie, botaniky, zoológie, etnológie, drotárstva a dejín dopravy. Ide o odborné knihy z oblasti spoločenských a prírodných vied, publikácie o expozíciách Považského múzea v Žiline, katalógy z výstav, biografie, ale aj detské tituly či vystrihovačky. Značný záujem verejnosti je o Vlastivedné zborníky Považia, ktoré obsahujú odborné články z výsledkov výskumu v regióne Horného Považia. „Vyhľadávanými sú nielen čísla z posledných rokov, ale i tie staršie, ktorých témy sú stále aktuálne. Záujemcovia si na webovej stránke múzea môžu nájsť súpis názvov odborných  článkov a zborník následne  prostredníctvom e-shopu objednať,“ dopĺňa J. Sakalová. Tento rok vyjde jubilejné tridsiate číslo, v ktorom budú uverejnené aj príspevky z odbornej konferencie pri príležitosti 700. výročia udelenia výsad mestu Žilina kráľom Karolom Róbertom.

Novinkami z vydavateľstva Považského múzea v Žiline sú tri tituly, ktoré sú nominované aj v súťaži Kniha Horného Považia v kategórii odborná literatúra. Kniha Jazda storočiami: Dejiny dopravy na Slovensku a výpoveď exponátov z malého múzea predstavuje podstatné medzníky a exponáty spojené s históriou dopravy a jej autorom je historik Peter Šimko. Dobové fotografie a zaujímavý príbeh známeho fotoateliéru sa spája s publikáciou Foto Rek Žilina: Tajomstvo jedného kufra od historičky Martiny Bernátovej. Dvojjazyčná publikácia Slovanské hradisko na Veľkom vrchu obsahuje informácie o histórii hradiska, jeho stavebnom vývoji i obyvateľoch. Jej autormi sú archeológovia Gabriel Fusek z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied a Andrea Slaná z Považského múzea v Žiline.

Keďže knižnica v priestoroch administratívnej budovy Považského múzea v Žiline je prezenčná, záujemcovia ju môžu navštíviť od utorka do štvrtka od 6.30 do 13.15 hod. Viac informácií nájdu na www.pmza.sk alebo na kniznica@pmza.sk.

Scroll to Top