Populácia potápača veľkého rastie

Potápač veľký (Mergus merganser) patrí medzi živočíchy, ktorých početnosť na Slovensku aj v iných krajinách výrazne narastá. Pravidelné hniezdiská sú ďaleko na severe Európy, ale i v Alpách a trochu prekvapivo tiež na Balkáne. Veľkú Britániu začal kolonizovať ešte v 19. storočí. V roku 1997 bol v tejto krajine odhadovaný počet 2 600 samcov, v súčasnosti sa už odhaduje okolo 3 500 párov. Geograficky a čiastočne i geneticky bola izolovaná populácia v Alpách, ktorá sa tiež v ostatných dvadsiatich rokoch šíri, napríklad smerom na juh, do Talianska. Populácia sa zvyšuje aj na Balkáne, najmä v Srbsku. Na Slovensku v minulosti len pravidelne zimoval. Prvé „podozrivé“ jarné pozorovania potápačov veľkých, naznačujúce možnosť hniezdenia, pochádzajú z rokov 2003, 2004 zo stredného toku Hrona (I. Kováč), prvé dokázané hniezdenie je z roku 2007. Odvtedy u nás počet stále rastie. Je ťažké ho odhadnúť, no určite ide už o mnoho desiatok párov. Hniezdia predovšetkým pri Hrone a Váhu a ich prítokoch, ale boli potvrdené aj pri Dunaji a na východnom Slovensku. Nárast slovenskej populácie koreluje s rastom v celej oblasti Západných Karpát – v Poľsku, Českej republike a na Ukrajine. Potápač veľký využíva na hniezdenie veľké dutiny stromov, ale veľmi rád obsadzuje aj búdky. Jednou z možných príčin zvýšenia jeho počtu by mohla byť intenzívna výstavbu malých vodných elektrární na slovenských riekach, najmä v ostatných rokoch. Takto upravené korytá sú širšie a majú menší sklon. Práve takéto úseky riek potápač veľký uprednostňuje vo Veľkej Británii. K schopnosti prudkého šírenia určite prispieva aj vysoký počet mláďat, bežne ich býva päť až deväť. Ďalší vývoj jeho počtu zrejme ovplyvní trend populácie kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo), ktorému sa potápač veľký čiastočne vyhýba, ale aj orliaka morského (Haliaeetus albicilla), ktorého populácia u nás v ostatných rokoch takisto zreteľne narastá.

text a foto: Ján Kicko, zoológ Považského múzea v Žiline

 

Scroll to Top