Považské múzeum hľadá historika

Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina

príjme  do pracovného pomeru historika   

 

Miesto výkonu práce:                          Žilina, Topoľová 1, 010 03 Žilina – Budatín

Ponúkaný plat (brutto):                      v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.

Predpokladaný termín nástupu:       1. 8. 2021

Druh pracovného pomeru:                 plný úväzok

 

Pracovná náplň, právomoci a zodpovednosti:

 

Tvorba koncepcie zbierkotvornej činnosti, metodické usmerňovanie, výskum, odborné  spracúvanie a vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok v odbore história.

Požiadavky:

VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore história

komunikačné a prezentačné schopnosti, kreativita, aktívny a samostatný prístup k riešeniu úloh a organizácie práce

znalosť cudzieho jazyka vítaná

aktívna znalosť práce s PC

pracovná pozícia vhodná aj pre absolventa

Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať bezúhonnosť a fotokópie dokladov o kvalifikácii.

Žiadosť, štruktúrovaný profesijný životopis vrátane súpisu publikačnej činnosti, prípadne realizovaných projektov a prezentačno – popularizačnej činnosti voči verejnosti (výstavy, prednášky a pod.) a súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania zasielajte do 11. 07. 2021 na adresu:  Považské múzeum, Topoľová l, 010 03 Žilina; email:  muzeum@pmza.sk

Scroll to Top