Pozvánka na majáles zbierkovým predmetom mesiaca

Nájsť si zamestnanie na železnici si vyžadovalo nielen nároky na vzdelanie, zodpovednosť a čas, ale prinášalo so sebou aj určité výhody. Aby mohli železničiari slúžiť dňom i nocou, často dostávali priamo v staniciach ubytovanie. Riziko práce zas bolo poistené prispievaním do penzijného fondu či nemocenským poistením. Železničiari si tiež zakladali rôzne podporné, konzumné, vzdelávacie a kultúrne spolky a odborové združenia. Tie organizovali pre svojich členov rôzne aktivity a podujatia.

Jedným z nich bol aj majáles v roku 1938, z ktorého sa nám zachoval informačný plagát. A práve ten sa stal zbierkovým predmetom mesiaca máj. Podujatie pre zamestnancov Československých štátnych dráh v Žiline sa konalo 28. – 29. mája. Usporiadané bolo aj v spojitosti s 20. výročím vzniku Československej republiky.

V sobotu sa uskutočnil oficiálny program spojený so slávnostným odovzdávaním stúh na zástavu 41. pešieho pluku Edvarda Beneša v Žiline. Odovzdávanie stúh bolo v Žiline každoročným podujatím, rok predtým odovzdali stuhu žiačky žilinského dievčenského gymnázia. V nedeľu sa uskutočnil majáles v Budatínskom parku. Program majálesa je zrejmý z informácií uvedených na plagáte.

Zbierkový predmet môžu návštevníci vidieť v infopulte Budatínskeho hradu do konca mája od stredy do nedele v čase od 9.00 do 16.00.

Scroll to Top