Rekonštrukcia obrazov sv. Kataríny a sv. Barbory

V etnologickom fonde Považského múzea sa nachádza veľa rôznorodých zbierok. Okrem iných aj väčšie množstvo malieb s ikonografickou tematikou, ktoré vychádzali z dielní ľudových majstrov a mená tvorcov sú málokedy známe. „Po celom Slovensku sa zachovalo značné množstvo takýchto obrazov maľovaných na skle, ktoré boli sprostredkovávané podomovými obchodníkmi a ich vznik súvisel aj s existenciou niektorých sklární. Veľa  obrazov bolo taktiež importovaných zo susedských oblastí, najmä z Južnej Moravy a Sliezska, menej z Bavorska a južných Čiech, prípadne z Poľska. Niektoré maľby  boli dokonale ošetrované, fixované nitrozaponom a konzervované včelím voskom,“ doplnila etnologička Adriana Bárdyová. Medzi zaujímavé muzeálne zbierky patria obrazy sv. Kataríny a sv. Barbory, ktoré pochádzajú z prvej polovice 19. storočia.

Obraz sv. Kataríny pred rekonštrukciou
Obraz sv. Barbory pred rekonštrukciou

Oba obrazy boli značne poškodené, a preto bola potrebná ich rekonštrukcia. Tejto úlohy sa ujala reštaurátorka Považského múzea Petronela Vlhová, ktorej práca trvala takmer dva mesiace. „Po konzultáciách s viacerými odborníkmi som zvolila techniku bez zásahu do pôvodnej maľby, a to tak, že zo zadnej časti obrazu som umiestnila fotokópiu doplnenú o chýbajúce časti obrazu. Takto bolo možné zachovať a ponechať pôvodnú maľbu obrazu a zároveň nenarušiť  jeho štruktúru. Nejde o typické reštaurovanie obrazu, ale skôr o jeho rekonštrukciu. V prípade reštaurovania by bolo nutné odstrániť asi 90% pôvodnej maľby, a tým by som dokázala zachovať len zvyšných 10%, čo by bola obrovská škoda. Takto obrazy vyzerajú ako nanovo namaľované,“ priblížila Petronela Vlhová.

Zrekonštruované obrazy sv. Kataríny a sv. Barbory by mali byť súčasťou výstavy k 80. výročiu Považského múzea, ktorá je naplánovaná na budúci rok. S rekonštrukciou ďalších obrazov sa bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

Obraz sv. Kataríny po rekonštrukcii
Obraz sv. Barbory po rekonštrukcii

Scroll to Top