Reštaurovanie na hrade Strečno pokračuje

Na hrade Strečno aj tento rok pokračuje reštaurovanie severného paláca a sakristie. Reštaurátorské práce sú realizované prostredníctvom dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe Obnovme si svoj dom v podprograme Obnova kultúrnych pamiatok. Severný palác bude ukončený ešte v tomto roku, sakristia by mala byť hotová v ďalšej etape.

„Cieľom samotného reštaurovania je úsilie o záchranu a konsolidáciu originálnych hmôt a zároveň o obnovenie pôvodného výrazu kultúrnej pamiatky s prezentáciou zachovaných plôch stredovekých omietok. Výsledkom reštaurovania a obnovy bude nielen záchrana kultúrnej pamiatky, ale zároveň aj prezentácia v čo najautentickejšom výraze a tým skvalitnenie jej prezentácie laickej i odbornej verejnosti,“ priblížil reštaurátor Mgr. art. Adrián Giač.

Na hrade súbežne prebiehajú stavebné práce v časti hlavnej brány, ktoré sú predmetom cezhraničného projektu s názvom „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám česko-slovenského pohraničí“ podporeného z programu Interreg SK-CZ. „Ide o kombinovaný projekt rozvoja dopravnej infraštruktúry v prihraničnom regióne s doplnkovou investíciou do objektu kultúrneho dedičstva a marketingovo zameranými mäkkými aktivitami. Konkrétne sa jedná o investície do cestnej komunikácie III. triedy na českej strane a investície do cyklotrasy a cyklo-lávky spolu s rekonštrukciou hlavnej brány na hrade Strečno na slovenskej strane. Zámer je komplementárnou časťou komplexného projektu Cyrilo-metodskej cesty zameranej na sprístupnenie kultúrnych pamiatok a prírodného dedičstva pozdĺž jej trasy,“ doplnila Katarína Kasprzyková z odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja.

Práve rekonštrukcie boli dôvodom, prečo bola sezóna na hrade Strečno ukončená už v polovici októbra. „Prehliadky hradu by boli veľmi obmedzené nielen kvôli plánovaniu vhodnej trasy, ale i kvôli hluku na stavbe. Považské múzeum má pripravený projekt na realizáciu novej expozície, čomu však predchádzajú prípravné práce objektov v podobe novej elektroinštalácie. Keďže sme limitovaní financiami, budú realizované etapovite. Veríme, že v budúcej sezóne opäť otvoríme brány hradu pre všetkých milovníkov stredovekej histórie,“ uzavrela správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová.  

Scroll to Top