Sú stromy v meste ako siroty?

Rovnako ako my ľudia v meste, aj stromy v lese žijú v rušnom spoločenstve. Aj keď v podstatne viac statickom. Vzájomne na seba pôsobia, pomáhajú si a komunikujú. Mykoríza, prepojenie s hubami a koreňmi súkmeňovcov im prináša úžitok nielen počas sucha. Tento lesný internet, tzv. Wood Wide Web, má dokonca funkciu akéhosi bluetooth na šírenie správ vzduchom na krátku vzdialenosť prostredníctvom chemických látok. Spolupráca stromov a mykoríznych húb prostredníctvom podhubia a koreňov zabezpečuje tok živín a dôležitých informácií k prekonaniu náročnejších období.

Odlišná situácia však nastáva v mestskom prostredí. Stromy lemujúce ulice rastú často osamelo, bez možnosti nadviazať posilňujúce partnerstvá. Vysádzané sú na nekvalitných pôdach bez pôdneho života a humusu, zaťažené zasolením, znečistením alebo vysokým pH. Takéto podmienky bránia rozvoju bohatého pôdneho ekosystému. Stromy potom trpia nedostatkom vody, priestoru a pôdneho vzduchu, ale aj izoláciou. Nemá ich kto podporiť v ťažších časoch, vopred informovať o útokoch bylinožravého hmyzu. Vo všetkom sú odkázané sami na seba ako deti bez rodičov. A chradnú.

Pomôcť sa im dá viacerými spôsobmi. Najefektívnejšie už pri vysádzaní. Vedeli ste, že keď korene dvíhajú betón chodníka, vlastne sa len chcú nadýchnuť? Použitie štruktúrneho substrátu zabezpečí prevzdušnenie aj miesto pre korene. Tvoria ho veľké kamene (8 – 10 cm) a organická zmes z kompostu a hliny, ktorá vyplní medzery. Vynikajúce vlastnosti zmesi dodá prítomnosť biouhlia. Neriešiteľný nie je ani prípad, keď stromom v ich životnom priestore konkurujú inžinierske siete. Môžu sa použiť plastové prefabrikáty, prekoreniteľné bunky, ktoré ochránia kabeláže. Poskytnú koreňom dostatok priestoru na rast, ochránia pred zhutnením pôdy alebo otrasmi z dopravy. Odstránia budúce konfliktné situácie, kedy by sa výrubmi drevín riešili prípadné rekonštrukcie inžinierskych sietí.

Stromy v meste nemusia žiť ako siroty. Ich vyhliadky do budúcnosti zlepšuje plánovanie výsadieb s ohľadom na konkrétne podmienky a následná starostlivosť zo strany správcu. Dostatok priestoru, vody, pravidelné kontroly arboristu. Filozof Romano Guardini prepojil svet stromov a ľudí touto úvahou: „Ak chceme porozumieť stromu, musíme sa pozrieť do zeme, v ktorej sú jeho korene. Rovnako je to aj s ľuďmi.”

Text a foto: Květa Kicková

Scroll to Top