V mene Božom

Považské múzeum otvorí v stredu 17. novembra v kaplnke Budatínskeho hradu novú výstavu pod názvom V mene Božom. Jej súčasťou budú sakrálne zbierky z regiónu horného Považia, ktoré boli dlhodobo ukryté v historickom depozitári múzea.

Kaplnku Budatínskeho hradu dal v roku 1745 postaviť vtedajší majiteľ Budatínskeho panstva Anton Suňog a zasvätená bola Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Podľa kánonickej vizitácie zo začiatku 19. storočia je možné zistiť, ako približne kaplnka vyzerala a čo sa v nej nachádzalo. „V interiéri bol murovaný zlátený oltár zdobený jemnou rezbárskou prácou, socha sv. Jána Nepomuckého,  vyrezávaný  zlátený svätostánok blankytne modrej farby so striebornými hviezdami a oltárny obraz Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Okrem toho tam boli aj lavice pre veriacich, svietniky a lampáše. V sakristii sa nachádzala skriňa slúžiaca na bohoslužobný riad a liturgické oblečenie – bohoslužobné rúcho bielej, červenej, zelenej a čiernej farby, štóly, manipuly, kvadráty, alby, humerály, korporály a iné liturgické textílie. Medzi zariadenie kaplnky patril i zlátený kalich, cibórium, orbikulus, kadidlo, navikula a sklenené ampulky na víno a vodu. Sväté omše sa tu konali až do polovice 20. storočia, keď bola kaplnka koncom druhej svetovej vojny vyrabovaná a využívaná na iné činnosti,“ priblížila autorka výstavy – historička Považského múzea Dominika Hlobíková.

Keďže z pôvodného zariadenia a vybavenia kaplnky sa nič nezachovalo, Považské múzeum sa rozhodlo výstavou priblížiť návštevníkom začiatok 20. storočia, keď kaplnka ešte plnila duchovnú funkciu. Cirkevné odevy a sakrálne predmety sú viditeľným znakom transcendentálneho sveta, okrem toho sú plné symbolov a najmä pre duchovný život človeka majú veľký význam. Výstava bude pre verejnosť prístupná od 17. novembra do 16. januára budúceho roka od stredy do nedele v čase od 9.00 do 16.30.  Viac informácií nájdu návštevníci na www.pmza.sk.

 

Skupina kňazov oblečených v reverende

 

Scroll to Top