V parku vyrúbali javor horský

V polovici januára sa v Budatínskom parku začalo s výrubom nebezpečných stromov. Na konci roka 2020 sa totiž skončila inventarizácia stromov, ktorá priniesla arboristické zhodnotenie zdravotného stavu a prevádzkovej bezpečnosti 376 stromov. Z inventarizovaných stromov bolo zo zdravotného hľadiska a prevádzkovej bezpečnosti potrebné odstrániť javor horský so štítkom č. 182, rastúci na južnej strane parku neďaleko rieky Váh. Dosahoval výšku 20 m a obvod kmeňa  mal 391 cm.  „Išlo o výrazne rizikový strom vo vzťahu k bezpečnosti návštevníkov parku – so silným poškodením a rozsiahlym preschnutím koruny. Mal odhnité koreňové nábehy, čo spôsobilo jeho nakláňanie. Stabilita stromu bola pri tomto jedincovi silne narušená, v kritickom stave. Predstavovala vysokú úroveň rizika vyvrátenia stromu, jeho zlomenia alebo odlomenia časti koruny. Priorita zásahu bola stanovená ako urgentná, jednalo sa o havarijný stav,“ približuje botanička Považského múzea v Žiline Květa Kicková a pokračuje: „Výruby a akékoľvek ošetrenie stromov v Budatínskom parku sú vykonávané len certifikovanými arboristami. Stromy v havarijnom stave, pri ktorých je potrebné odstránenie v čo najkratšej dobe majú výnimku z obvyklého procesu povoľovania výrubu. Po výrube je potrebné poslať fotodokumentáciu a oznámenie príslušnému orgánu.“ V blízkej budúcnosti sa budeme zaoberať aj najvhodnejšou formou ošetrenia jedinca červenolistej formy buka lesného, ktorý je výrazne napadnutý drevorozkladnou hubou a jeho výrub bol odporúčaný aj na základe výsledkov zvukového tomografu kmeňa. Tento rok sa bude v parku, samozrejme, riešiť aj výsadba nových stromov.

Scroll to Top