Výročie železnice sme oslávili jazdou s Bobinou

V tomto roku si pripomíname 150. výročie Košicko-bohumínskej železnice. V nedeľu 26. septembra sme toto významné jubileum oslávili nostalgickou jazdou historickým vlakom pod názvom S Bobinou po stopách Košicko-bohumínskej železnice. Organizátorom podujatia bol Železničný klub Tatran o. z. v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš, Železničnou spoločnosťou Slovensko, Železnicami Slovenskej republiky, Železničným múzeom a Považským múzeom.

Košicko-bohumínska železnica

Železnica, ktorá spojila sever a východ dnešného Slovenska s priemyselne vyspelou oblasťou Sliezska bola postavená v rokoch 1869 – 1872. „Prvým úsekom odovzdaným do prevádzky na Slovensku bola trať Košice – Kysak – Prešov v dĺžke 33 km a premávka na nej začala 1. septembra 1870. Nasledoval úsek Tešín – Žilina otvorený 8. januára 1871. Ďalšou časťou bol ešte v tom roku 130 km dlhý úsek z Popradu do Žiliny. Prvý vlak odišiel 7. decembra 1871 o 23.25 a do Žiliny prišiel 8. decembra o 6.00 hod. ráno. V decembri 1871 sa odovzdal úsek aj z Popradu do Spišskej Novej Vsi. Toto rýchle napredovanie stavby narušilo a zastavilo zosypanie skalnej úbočiny pri Krompachoch, a preto úsek trate zo Spišskej Novej Vsi do Kysaku bol otvorený ako posledný až 18. marca 1872. To bol aj deň začiatku premávky na celej trati z Košíc do Bohumína aj s prípojnou traťou do Prešova,“ doplnil historik dopravy Peter Šimko. Na túto hlavnú trať sa postupne napájali ďalšie, a tak vznikla sieť železníc zabezpečujúca spoľahlivé dopravné spojenie. Mestá a obce prepojené železnicou zažili do tej doby nevídaný rast ekonomiky a obchodu.

Poznávací výlet

Jazdu ako z čias Košicko-bohumínskej železnice si užili aj cestujúci v nedeľu 26. septembra. Vozne ťahal elektrický rušeň E499.062 zvaný Bobina, ktorý v roku 2019 získali nadšenci z občianskeho združenia Železničný klub Tatran. Rušeň prešiel rozsiahlou renováciou, ktorá trvala do tohto roku a pripomína vzhľad z roku 1957. Záujemcovia mali na možnosť výber z rôznych druhov jázd. Najzaujímavejšou bola náučno-poznávacia jazda zo Spišskej Novej Vsi do Žiliny. Členovia Železničného klubu Tatran približovali cestujúcim históriu železnice a nevynechali ani zastávku v Štrbe, ktorá je najvyššie položeným miestom na celej trati. Jazdy sa zúčastnili aj zamestnanci Považského múzea, ktorí oblečení v kostýmoch prezentovali všetkých šesť expozícií. Pre deti mali pripravené pracovné listy s tematikou železníc aj sladkú odmenu. Cestujúcich zároveň pozývali na prehliadku Budatínskeho hradu, ktorá bola súčasťou programu v Žiline. Do areálu hradu ich odviezla krásna historická Karosa ŠD 11. Okrem samotného hradu mnohí navštívili aj Drotársky pavilón, kde sa nachádza výstava Košicko-bohumínska železnica 150 rokov. Na spiatočnej ceste vlakom tak mali veľa zážitkov na rozhovory. „Podujatie je ďalšou zo série aktivít spojených s týmto výročím, ktorého význam tkvie hlavne v tom, že táto excentricky smerovaná železničná trať, vedúca zo západu na východ vtedajšieho Uhorska, utvorila podmienky pre vznik priemyslu v severoslovenských mestách a tak sa podieľala na jeho celkovom hospodárskom rozvoji. Chcem vyzdvihnúť nadšenie a množstvo mravenčej práce členov Železničného klubu Tatran, ktorí zabezpečili nielen jazdu vlaku s historickým rušňom, ale na vysokej úrovni zvládli i edukačnú časť podujatia a som rád, že sme i my mohli svojou troškou prispieť na túto vydarenú akciu. Našou ďalšou úlohou bude príprava Veľkej knihy o Košicko-bohumínskej železnici, ktorej vydanie sa plánuje na marec 2022, kedy bola sprevádzkovaná celá Košicko-bohumínska železnica, uzavrel Peter Šimko.    

 

Scroll to Top