Výstava Farbohra skla

Jedinečná atmosféra zrekonštruovaného severného paláca na hrade Strečno dovolí vyniknúť výstave Farbohra skla, ktorú Považské múzeum sprístupní 2. júla. Autorkou výstavy je profesionálna sklárska výtvarníčka a maliarka Mgr. art. Petronela Vlhová. Jej originálne obrazy a objekty zo skla ponúkajú pohľad do inej dimenzie vnímania reality. Farebné odtiene a plochy odkazujú na pestrofarebnosť ľudského života a odzrkadľujú dušu človeka.

Petronela Vlhová sa profesionálnemu spracovaniu skla v jeho úžitkovej a umeleckej podobe  venuje už od roku1995. Originalitou invenčného prejavu sa radí k pozoruhodným autorom sklárskeho a maliarskeho umenia na Slovensku. Venuje sa tvorbe úžitkového a umeleckého skla, dizajnérskej a interiérovej tvorbe zo skla, maľbe na sklo, tvorbe šperkov a voľnej maľbe. Aktívne sa zúčastňuje kolektívnych výstav sklárskej i maliarskej tvorby na Slovensku i v zahraničí. Za svoje diela získala niekoľko domácich i medzinárodných ocenení. V súčasnosti pôsobí ako konzervátorka skla a keramiky v Považskom múzeu.

Celú autorskú výstavu sprevádza ústredný motív poznania duše, ktorý je súčasťou spirituálneho podtextu každého diela. „Jednotlivé zrniečka piesočnej duny v rytme farbohry odzrkadľujú farebné spektrum širokospektrálnosti ľudskej duše. Cez zašifrované posolstvá odovzdávam milovníkom umenia informáciu, že v štruktúrach najhlbšieho vnímania sveta je každá ľudská duša jedinečná a svojou individualitou bytia sa stáva bezprostrednou súčasťou celej výstavy v danom momente, keď do nej vstúpi. Prostredníctvom tohto prejavu sa prihováram každému, kto vojde a nechá sa viesť nekonečnou nádherou jednotlivých farieb,“ dopĺňa Petronela Vlhová.

Výstava Farbohra skla bude pre návštevníkov hradu Strečno prístupná od 2. júla do 31. augusta každý deň od 9.00 do 17.00.  

Scroll to Top