Výstava Môj svet

Považské múzeum sprístupní vo štvrtok 1. júla v kaplnke Budatínskeho hradu autorskú výstavu amatérskeho drotára Martina Baďuru pod názvom Môj svet. Drôtené aj nedrôtené diela sú charakteristické úprimnosťou výpovede a originálnosťou nápadov. Výstava prináša farebný, hravý i veselý svet úžitkových aj voľných objektov určených nielen dospelému divákovi. Popri pestrých drotárskych prácach sa tu bude môcť návštevník stretnúť napríklad aj s figurálnymi objektmi matíc a kancelárskych pripináčikov.

Pôvod tvorby Martina Baďuru možno hľadať v negatívnej životnej udalosti. Jeho sľubný študijný začiatok na Strojníckej fakulte STU v Bratislave prerušila nečakane duševná choroba. Po niekoľkých pasívne strávených rokoch začal v roku 1995 hľadať záujmovú činnosť, ktorú by v tom čase dokázal zvládnuť a napĺňala by ho. Našiel ju práve v drotárstve a po dvoch rokoch sa zúčastnil na Stretnutí drotárskych majstrov v Budatínskom hrade. Jeho nadrozmerné, precízne vypletené a živo pôsobiace drôtené plastiky hmyzu boli natoľko očarujúce, že sa stali súčasťou zbierkového fondu Považského múzea. Po šťastnom a úspešnom období však opäť prichádzajú zdravotné problémy a s nimi niekoľkoročná odlmka.

Martin Baďura sa však tvorby s drôtom úplne nevzdal a po opätovnej túžbe po sebarealizácii, prišiel s novými nápadmi a iným charakterom diel. „Z autorovej tvorivej dielne vychádzajú diela, ktoré odkazujú na reálnu skutočnosť, ale príliš reálnymi nie sú. Jeho výtvarný názor má možno blízku k detskému prejavu, ale detský nie je. Je to sen dospelého zrelého človeka o pestrom, no napriek tomu harmonizujúcom pozitívnom svete. K vrcholným prácam súčasnej tvorby Martina Baďuru patrí trojrozmerná kompozícia s názvom Čičmiansky dom, ktorá pôsobí ako rajské útočisko detskej roztopašnosti. Jeho práce sú prestúpené subjektívnou vnútornou interpretáciou života a sveta, v ktorej majú dôležité miesto práve ľudia,“ uviedol kurátor výstavy – historik umenia Považského múzea Mgr. Zdeněk Hogh. Výstava Môj svet bude pre verejnosť prístupná počas celého júla v čase od 9.00 do 16.30.

Čičmiansky dom, 2019

 

Slon, 2018

 

Kohút, 2020

 

Scroll to Top