Zámery prenájmu majetku – do 29. 10. 2021

Považské múzeum prenajme dočasne prebytočný majetok za účelom:

Zámer a podmienky si zobrazíte a stiahnete po kliknutí na jednotlivé odkazy. 

Scroll to Top