VZP XXX

Vyšiel 30. ročník Vlastivedného zborníka Považia

Považské múzeum s výraznou podporou Mesta Žilina vydalo jubilejný 30. ročník Vlastivedného zborníka Považia. Prvý vyšiel ešte v roku 1958 pod názvom Vlastivedný sborník Žilinského kraja I. a zostavila ho vtedajšia riaditeľka múzea Vlasta Kristenová. Odvtedy vychádza približne raz za dva roky a patrí k najstarším periodikám s vlastivedným zameraním na Slovensku. Čitateľ v ňom nájde odborné články, ktoré sú výsledkami výskumu z oblasti spoločenských a prírodných vied v regióne Horného Považia.

Tento zborník vyšiel pri príležitosti 700. výročia od udelenia výsad mestu Žilina kráľom Karolom I. Róbertom. Články tvoria príspevky, ktoré boli prezentované na odbornej konferencii Žilina 1321 – 2021. Tá sa konala v júni 2021 v priestoroch Mestského úradu v Žiline a zorganizovalo ju Považské múzeum, Mesto Žilina a Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Na zborníku sa podieľalo približne 20 autorov, ktorí na viac ako 300 stranách uviedli zaujímavé informácie týkajúce sa histórie Žiliny a okolia. „V posledných rokoch sme mali pocit, že záujem o históriu Žiliny začal upadať. Pritom nepreskúmaných tém z jej minulosti je veľa, o čom nás presvedčila i konferencia a obsah zborníka. Okrem nových poznatkov z histórie čitateľov určite zaujmú zistenia z rekonštrukcie pamiatok v meste, ktorých v posledných rokoch prebehlo viacero,“ uviedol zostavovateľ – historik dopravy Peter Šimko. „Ďakujeme Mestu Žilina za finančnú podporu a výbornú spoluprácu a dúfame, že bude pokračovať aj pri tvorbe monografie o histórii, pretože takéto dielo by si Žilina zaslúžila,“ uviedol riaditeľ Považského múzea Michal Jurecký.

Už teraz sa začína pracovať na ďalšom čísle zborníka, ktorý vyjde na budúci rok. „Verím, že aj nasledujúce číslo bude podobne bohaté. Uvítame v ňom nielen témy z histórie a archeológie, ale aj ďalších vedných odborov, ako zoológia, botanika, etnológia, či geografia, ktoré sa zaoberajú naším regiónom. Okrem dodržania formálnych pravidiel je podmienkou najmä originalita a kvalitne odvedená vedecká práca. Publikovanie príspevkov podlieha redakčnej rade, ktorá bude v blízkej dobe rozšírená,“ uzavrel Šimko.

Zborník bude možné kúpiť v infopulte Budatínskeho hradu alebo cez e-shop Považského múzea na www.pmza.sk.

 

Scroll to Top