Archeologický výskum v Bytči pokračuje

Archeologický výskum kaštieľa v Bytči pokračuje aj tento rok. Považské múzeum,  Kysucké múzeum a Slovenské národné múzeum v Martine realizujú už druhú sezónu výskumu, ktorý sa tentoraz sústredil na nádvorie. Minulý rok boli na nádvorí v dvoch sondách zachytené viaceré murivá staršie ako kaštieľ. Úlohou tohtoročných prác je zistiť o niekdajšej zástavbe priestoru dnešného nádvoria čo najviac. Zatiaľ bol odkrytý fragment novovekej kamennej dlažby nádvoria, niekoľko murív a vetracie okienko do pivnice čiastočne skúmanej už v minulom roku. Staršia zástavba pozostávajúca z murovaných objektov sa objavuje skôr vo východnej polovici nádvoria. Naopak, v západnej polovici sa murivá neobjavujú. Zdá sa, že v tejto časti bude možné skúmať najstaršiu etapu niekdajšieho hradu, ktorá, ako sa začína ukazovať, pozostávala zrejme z drevozemných stavieb. Aspoň to zatiaľ naznačujú kolové jamy, v ktorých v stredoveku zrejme stála palisádová hradba obkolesujúca drevené budovy. Z nich sa do dnešných dní zachovali už len výrazne spálené vrstvy. Tie svedčia o požiarovom zániku najstaršieho hradu. Zatiaľ však nie je možné presnejšie časové určenie jednotlivých fáz zaniknutého hradu v Bytči, a to ani jeho drevenej, a ani mladšej, murovanej podoby.

PhDr. Zuzana Staneková (PM)

Mgr. Danka Majerčíková (KM)

Mgr. Marek Both (SNM)

Nádvorie – kolové jamy z palisádového opevnenia azda najstaršej, drevozemnej podoby hradu – vrcholný stredovek

Nádvorie, archeologický výskum 2022, aktuálny stav z júla

Scroll to Top