Na hrade Strečno nová archeologická expozícia aj mučiareň

Na hrade Strečno čaká v tejto sezóne na návštevníkov viacero noviniek. Tou najväčšou je nová archeologická expozícia, ktorá je doplnená o rôzne nálezy. V prvej časti expozície sú prezentované archeologické nálezy z obdobia od praveku až po stredovek, ktoré sa našli počas výskumov v Strečne a v okolitých obciach. „Návštevníci si môžu prezrieť keramiku lužickej a púchovskej kultúry či zaujímavý súbor bronzových predmetov z depotu objaveného v Rosine. Z predmetov datovaných do veľkomoravského obdobia možno vidieť napríklad železný kľúč, motyku, sekeru, radlicu, a tiež unikátny železný meč z 9. storočia,“ približuje archeologička Považského múzea Andrea Slaná.

V ďalšej časti sú vystavené nálezy objavené počas výskumov na okolitých hradoch, ale najmä priamo na hrade Strečno. Vo vitrínach sú prezentované stredoveké a novoveké exponáty, napríklad kachlice a keramika z hradu – džbány, hrnce, hrnčeky trojnohá panvica, zrekonštruované časti hrncov či repliky nádob. Niektoré sú zdobené farebnou glazúrou. Najzaujímavejším nálezom je zrekonštruovaný modrý majolikový tanier – tzv. Benátske berettino, ktoré dokladá dovoz luxusnej keramiky na hrad. Z kovových nálezov možno vidieť železné kliny, klince, strely do kuše či nôž so zachovanou drevenou rúčkou,“ pokračuje Andrea Slaná. Mnohé vystavené nádoby boli reštaurované, prípadne zhotovené nanovo formou replík.

Súčasťou prehliadky hradu je stredoveká mučiareň, ktorá je taktiež vynovená. Pôvodne sa na hrade Strečno nenachádzala, je však zaujímavým doplnkom pre poznanie temnej stránky stredoveku. V expozícii sú inštalované rôzne mučiace nástroje, ktorými sa obvinení a odsúdení trestali a mučili.

Hrad Strečno je otvorený každý deň od 9.00 do 17.00.

Scroll to Top