Národný strom Írska v Budatínskom parku

Vo štvrtok 24. marca 2022 sme mali v areáli Budatínskeho hradu vzácnu návštevu. Veľvyslanec J. E. Dermot McGauran a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová slávnostne zasadili v parku národný strom Írska – dub zimný. Urobili tak na znak priateľstva pri príležitosti írskeho národného sviatku Dňa sv. Patrika, ktorý sa tradične oslavuje 17. marca. V tento deň už niekoľko rokov svietia dominanty na celom svete na zeleno. Vzhľadom na situáciu na Ukrajine však kultúrne pamiatky vrátane Budatínskeho hradu na znak vyjadrenia solidarity svietili vo farbách modro-žltej. Okrem vysvietenia budov sa ujala tiež myšlienka greening in meaning, ktorá sa zakladá na zelenej nielen ako farbe Írska, ale aj ako farbe zelene a udržateľnosti životného prostredia. Na Slovensku sa začala aplikovať v podobe vysádzania írskeho národného stromu. „Dub zimný je určite veľkým prínosom pre Budatínsky park a teším sa, že dlhoročná spolupráca s veľvyslanectvom Írska sa pretavila aj do takejto užitočnej veci. Vďaka tomu sa nám zároveň podarilo zrealizovať náhradnú výsadbu, keďže sme museli po pasportizácii parku nejaké dreviny odstrániť,“ uviedol riaditeľ Považského múzea Michal Jurecký.

Po symbolickom momente si zúčastnení pozreli Drotársky pavilón, kde sa nachádza expozícia historického drotárstva a výstava súčasnej umeleckej drotárky a architektky Márie Krajčovej s názvom Hľa, Baránok… Po odovzdaní darov a podpise do kroniky nasledovala prehliadka Budatínskeho hradu. Pán J. E. Dermot McGauran ocenil zaujímavý výklad riaditeľa múzea, ako aj atraktívne prostredie celého areálu.

Považské múzeum ďakuje pánovi veľvyslancovi za návštevu a teší sa ďalšie stretnutie.

text: Magdaléna Lacková

foto: Anna Kucharčíková

Scroll to Top