Ochrana zbierok v depozitári história II. časť

V posledných rokoch sa v Považskom múzeu podarilo revitalizovať a zvyšovať ochranu zbierkových predmetov vo viacerých depozitároch. V rámci úspešne podaného projektu v roku 2020 sme z väčšej časti vybavili jeden z historických depozitárov novým úložným systémom. Konkrétne ide o depozitár, kde sa nachádza textil, keramika, sklo a drobné predmety rôzneho charakteru. Minulý rok sme v modernizácii pokračovali. Vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia sme mohli dokúpiť do spomínaného depozitára ďalšiu časť úložného systému pozostávajúceho zo stacionárneho zásuvkového regálu. Novému úložnému miestu sa budú tešiť najmä textilné predmety, ktorým v dôsledku jemnosti vlákien viac vyhovuje, keď sú vystreté a vodorovne uložené.

Vďaka novému úložnému systému sa vytvorili kvalitnejšie podmienky pre vykonávanie muzeálnej práce – dosiahla sa vyššia ochrana zbierok, dôslednejšie a efektívnejšie sa využil jestvujúci priestor, zvýšila sa úložná kapacita, a tým pádom sa vytvorilo voľné miesto pre nové akvizície. Zároveň sa nám podarilo zvýšiť možnosti súčasných aj budúcich zamestnancov múzea, aby mohli zhromažďovať, triediť, uchovávať a vedecky skúmať hmotné kultúrne dedičstvo nášho regiónu.

Zbierkové predmety používame na prezentačné, expozičné, výstavné a výchovno-vzdelávacie účely, preto je starostlivosť o ne veľmi dôležitá.

Text a foto: Dominika Hlobíková, Považské múzeum

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Scroll to Top