Peter Šimko predstavil publikáciu Jazda storočiami

Historik dopravy Peter Šimko predstavil v utorok 22. marca popoludní svoju najnovšiu publikáciu Jazda storočiami s podtitulom Dejiny dopravy na Slovensku a výpoveď exponátov z malého múzea. Beseda sa uskutočnila v rámci pravidelného cyklu Múzeum pre Vás. Prítomní sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií nielen o obsahu knihy, ale aj o okolnostiach jej vzniku. „Odrazovým mostíkom bolo Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach, kde v skratke prezentujeme dejiny dopravy na Slovensku. Považské múzeum má celoslovenskú špecializáciu na dejiny dopravy a je to môj výskumný aj dokumentačný odbor. Tento tematický okruh je však veľmi obsiahly a o jednom detaile sa dá napísať celá kniha. Mojím cieľom bolo urobiť úvod do dejín dopravy a poskytnúť čitateľovi stručný prehľad základných faktov. Je tam zobrazených mnoho zbierkových predmetov, ktoré sa nachádzajú v Múzeu dopravy, takže to môže slúžiť aj ako sprievodca expozíciou.“

Publikácia je rozdelená do šiestich kapitol podľa druhu dopravy od starších dejín dopravy, cez železničnú, cestnú, vodnú, leteckú až po lanovú dopravu. Peter Šimko porozprával zúčastneným v krátkosti o jednotlivých častiach knihy a svoju prezentáciu doplnil výstižnými fotografiami. Potom nasledovala voľná debata, do ktorej sa zapojili i účastníci podujatia. Autor ochotne odpovedal na všetky otázky, ktoré sa zväčša týkali železničnej dopravy. Dokonca prezradil, prečo sa stal historikom, ktorý druh dopravy je mu najbližší aj aké má plány do budúcnosti. „Čoskoro vydáme publikáciu k 150. výročiu Košicko-bohumínskej železnice a pri tejto príležitosti plánujeme v spolupráci so železničným klubom Tatran aj podujatie. Mojím snom je rozšírenie Múzea dopravy, keďže máme veľa zbierkových predmetov a kapacitne nám súčasný priestor už nepostačuje,“ uzavrel Šimko. Po skončení podujatia návštevníci využili možnosť kúpy publikácie za zvýhodnenú cenu aj s venovaním autora. Mnohí boli vďační za takýto typ besedy a aj po skončení ešte s historikom hodnú chvíľu diskutovali.

Text: Magdaléna Lacková, Považské múzeum

Foto: Andrej Kurečka

Video: Michal Dobrík

Scroll to Top