Posvieťte modrým svetlom na posunkové jazyky

Budatínsky hrad sa zapája do výzvy “Posvieťte modrým svetlom na posunkové jazyky” a 23. septembra bude svietiť na modro.

Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného týždňa nepočujúcich v dňoch 19. 09. 2022 až 25. 09.2022 a v rámci neho tradične konajúceho sa Medzinárodného dňa posunkových jazykov dňa 23. 09. 2022 sa tejto výzvy zúčastní aj Považské múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Nepočujúci na celom svete prostredníctvom tejto aktivity poukazujú na svoje informačné a komunikačné potreby, na dôležitosť používania posunkového jazyka, ako aj na spoločenské úsilie nepočujúcich, vlád, zástupcov občianskych združení, aby boli uznané a propagované posunkové jazyky, ktorých je viac ako 200 na celom svete. Cieľom podujatia je zjednotiť svet, jeho občanov, komunity a spoločnosť prostredníctvom modrého svetla.

Organizácia Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) je občianskym združením, ktoré združuje osoby so sluchovým postihnutím a ich priaznivcov. Zaoberá sa životom, problémami nepočujúcich na celom Slovensku, poskytujeme poradenstvo, sociálne služby a aktívne sa zapája do riešenia legislatívnych, sociálnych a iných otázok týkajúcich sa osôb so sluchovým postihnutím. Je členskou organizáciou World Federation of the Deaf (WFD) a European Union of the Deaf (EUD). Práve Svetová organizácia nepočujúcich prišla s iniciatívou poukazovať na potrebu uznania posunkových jazykov pre jednotlivé komunity nepočujúcich na celom svete počas Medzinárodného týždňa nepočujúcich.

Scroll to Top