Považské múzeum sa zapája do Hodiny Zeme

Považské múzeum sa aj tento rok zapojí do Hodiny Zeme a v sobotu 26. marca 2022 o 20.30 na hodinu zhasne Budatínsky hrad a hrad Strečno.

Tlačová správa WWF Slovensko

Tohtoročná Hodina Zeme je hodinou solidarity s ľuďmi a planétou. Symbolické zhasnutie bude vyjadrením solidarity a volaním po bezpečnej, spravodlivej a udržateľnej budúcnosti pre všetkých.
WWF Slovensko pripravuje v Bratislave podujatie, ktoré vyvrcholí výstavou kresieb lesa, ktorý sa na Hodinu Zeme rozsvieti.
V sobotu 26. marca 2022 o 20.30 miestneho času si svet opäť pripomenie Hodinu Zeme. Podujatie každoročne spája mestá, firmy i jednotlivcov vo viac ako 190 krajinách sveta.
Symbolickým zhasnutím spoločne upriamujú pozornosť na environmentálne hrozby, ktorým čelí naša planéta. „Našou snahou je chrániť prírodu, no to je možné len v mieri. V týchto náročných časoch chceme na Hodinu Zeme vyjadriť solidaritu s ľuďmi a s planétou. Symbolickým zhasnutím pamiatok, reklamných pútačov či svetiel v domácnostiach na jednu hodinu pozývame ľudí z celého sveta, aby sa spojili a volali po bezpečnej, spravodlivej a udržateľnej budúcnosti pre všetkých,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Hodina Zeme vznikla z iniciatívy WWF v roku 2007 v Austrálii a upozorňovala na dôsledky zmeny klímy. Postupne sa podujatie rozšírilo do viac ako 190 krajín. Od roku 2011 sa koná aj na Slovensku, a to z iniciatívy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov. Spočiatku Hodina Zeme u nás upriamovala pozornosť na svetelné znečistenie, ktoré astronómov limituje v pozorovaniach. Od roku 2016 sa k organizovaniu podujatia pridalo WWF Slovensko a kampaň zamerala pozornosť na dôsledky klimatickej krízy, poškodzovanie prírody,
vymieranie druhov rastlín a zvierat a pozýva ľudí a firmy, aby zmenili správanie a snažili sa žiť v rámci limitov planéty. Podujatie má tradíciu už i na Slovensku. Každý rok symbolicky vypínajú osvetlenie hrady, zámky, mestá i obce, ale aj reklamy súkromných spoločností.

Prehľad zapojených subjektov je na webe Hodiny Zeme: https://sas.astro.sk/hodinazeme/

 

Scroll to Top