Reštaurovanie historickej cirkevnej zástavy z Nededze

„NEDECANIA Z. AMERIKI 1912.

1. etapa reštaurovania historickej cirkevnej zástavy

Hoci v súčasnosti nachádzajú cirkevné procesiové zástavy opäť svoje uplatnenie, tie z dávnejšej minulosti sa v rámci textilných pamiatok sakrálneho charakteru zachovali len výnimočne. V zbierkovom fonde Považského múzea ich môžeme nájsť niekoľko a medzi nimi aj jednu špecifickú, pretože nesúvisí len so sférou náboženskou. Ide o cirkevnú zástavu,s nápisom: „NEDECANIA Z. AMERIKI 1912.“ Svojim vročením nám pripomína obdobie ťažkých rozhodnutí spojených s odchodom niektorých obyvateľov obce Nededza za prácou i lepším životom do USA, ale zároveň dokumentuje aj ich pretrvávajúci vzťah k domovine a k jej zvyklostiam.

Zástava pred rekonštrukciou averz
Zástava pred rekonštrukciou averz
Zástava pred rekonštrukciou reverz

 

Na jeseň roku 2021 sa s finančnou podporou Fondu na podporu umenia začala prvá etapa jej reštaurovania, s cieľom obnoviť značne poškodenú textilnú časť. Zástavový list zo vzorovanej damaškovej tkaniny žltej farby má obdĺžnikový tvar, v dolnej polovici členený do piatich cípov ukončených ozdobnými pozamentierskymi strapcami. V jeho strede bolo pôvodne všité obojstranne maľované plátno oválneho tvaru. Maľba na strane s dedikačným nápisom zobrazuje v pokľaku sa modliaceho Sv. Izidora – patróna roľníkov. Výjav sa viaže k legende, podľa ktorej počas Izidorových modlitieb na poli, pokračoval za neho v orbe anjel. Druhá strana predstavuje Sv. Vendelína ako kľačiaceho mladého pastiera v krajinnej scenérii s kostolom a niekoľkými domami, takisto s rukami zopätými k modlitbe. Je patrónom pastierov, ale tiež polí, a podobne ako sv. Izidor, aj roľníkov a všeobecnejšie sedliakov. Nad obidvoma zobrazeniami sú ručne maľované nápisy s menom príslušného svätca a skratkou O.P. (orate pro – modli sa za), ktorej význam zvýrazňujú aj zámerne použité pózy postáv. Tu môžeme azda oprávnene skonštatovať, že voľba oboch patrónov nie je náhodná, ale poukazuje na vtedajší prevládajúci spôsob obživy obyvateľov Nededze. Spomínané obojstranne maľované plátno je v súčasnosti zo zástavového listu vyňaté a jeho obnova by mala byť predmetom druhej etapy reštaurovania. Obvod zástavy je ďalej obšitý úzkou strapcovitou lemovkou a z priečnej žrde s mosadznými nákončiami visia po stranách dve dekoratívne šnúry, jedna opäť ukončená pozamentierskym strapcom.

Zástava po demontáži oválnej maľby, stav pred čistením
Poškodená tkanina s rozsiahlymi trhlinami, stav pred reštaurovaním
Makrozáber textilných vlákien (osnovy aj útku) poškodenej damaškovej tkaniny
Lokálne čistenie tkaniny vo vodnom kúpeli
Čistenie suchou cestou Wishab hubkou. Vpravo – vyčistená strana, vľavo – stav pred vyčistením
Tkanina po vyčistení
Prekrytie originálnej tkaniny pomocnou hodvábnou krepelinou

 

Podľa priebežnej reštaurátorskej správy sa okrem silného povrchového aj hĺbkového znečistenia nachádzajú na textilnom podklade i fľaky rôzneho pôvodu. Najzávažnejšie poškodenie však predstavujú rozsiahle trhliny po celej ploche. Znečistené a poškodené sú tiež lemujúce i pozamentierske strapce a ich drevené jadrá a taktiež maľované písmo. Po jeho okrajoch sa vytvorili rozpité olejové kontúry, tkanina pod ním sa láme a praská. Prvá fáza teda predstavovala suché i mokré čistenie, aj vyrovnávanie textilného podkladu zaťažovaním sklíčkami, čistenie dekoratívnych prvkov a opravu drevených jadier. Nevyhnutné bolo tiež odstránenie zistených starších opráv. Následne sa musí uskutočniť scelenie trhlín i poškodených strapcov a celoplošné podloženie tkaniny hodvábnou krepelinou. Cieľom prebiehajúcej prvej etapy reštaurovania, ktorú vykonáva reštaurátorka historických textílií Mgr. art. Anna Blonska, je stabilizácia a spevnenie textilného materiálu, v súlade s paralelnou obnovou pôvodného vizuálneho charakteru zástavového lisu, ako aj dekoratívnych doplnkov. Úplná kompletizácia historickej cirkevnej zástavy a prinavrátenie jej estetickej hodnoty však bude možná až po zreštaurovaní centrálnej obrazovej časti, na čo si musíme ešte nejaký čas počkať.

Text: Zdeno Hogh

Foto: Anna Kucharčíková a Anna Blonska

Scroll to Top