Retro pohľadnica zbierkovým predmetom marca

Retrobudúcnosť alebo budúcnosť očami minulosti

Prelom 19. a 20. storočia sa považuje za zlatý vek pohľadnicovej tvorby. Najskôr sa používali pohľadnice s tzv. dlhou adresou, ktoré mali na adresovej strane (zadná strana) miesto len na adresu prijímateľa, poštovú známku a pečiatku. Na obrazovej strane (predná strana) bol vynechaný priestor na krátku správu pre adresáta, preto obraz nepokrýval celú stranu. Od roku 1905 sa začali používať pohľadnice s tzv. krátkou adresou. Adresová strana bola rozdelená zvislou čiarou na dve polovice – pravú (vyhradenú na poštovú známku, pečiatku a adresu) a ľavú (určenú na krátku správu adresátovi). Celá obrazová strana bola určená na zobrazenie rôzneho motívu. Na pohľadniciach boli najskôr namaľované, neskôr aj vytlačené obrázky.

Nielen text určený adresátovi je pre nás zdrojom informácií, ale aj samotná pohľadnica ukrýva v sebe množstvo dôležitých údajov, pretože zachytáva dobu, v ktorej vznikla. Výpovednú hodnotu má  najmä vyobrazený motív, použitá technika, ale aj poštová známka a pečiatka. Pohľadnice sa používali v obchodnej aj firemnej korešpondencii, no prevládali najmä v medziľudskej komunikácii osôb, rodín, ale aj inštitúcií, keďže patrili k najlacnejším komunikačným médiám v danej dobe. Rozvoj dopravy ovplyvnil aj pohyb ľudí, korí začali čoraz viac a najmä čoraz častejšie cestovať a objavovať nové miesta. Veľmi prestížne bolo zasielanie pohľadníc z ciest, aby mohli cestovatelia podať informáciu svojim známym o tom, kde sa nachádzajú a ako to tam vyzerá. Takéto miestopisné, resp. geografické pohľadnice ukázali viac, ako sa dalo napísať. Postupne sa na obrazovej strane objavujú okrem miest aj kvety, zátišia, rôzne náboženské a žartovné motívy.

V historických zbierkach nášho múzea sa nachádza viac ako 1 770 pohľadníc s rôznou tematikou – blahoprajné, geografické, žánrové, vojnové, fotopohľadnice a iné. Tento mesiac sme si pre návštevníkov vybrali jednu unikátnu pohľadnicu zobrazujúcu Žilinu v budúcnosti. (Zsolna a jövőben). Ide o takzvanú montovanú (kolážovú) pohľadnicu, kedy sa do základného obrazu vložia iné obrazy. Pohľadnica bola vytvorená okolo roku 1910 a zobrazuje časť Mariánskeho námestia v Žiline s víziou dopravy v budúcnosti (konský povoz, motorka, automobil, omnibus, električka, balón, vzducholoď …)

Vďaka tejto pohľadnici vieme, ako si ľudia v minulosti predstavovali budúcnosť. Najzaujímavejšie je, že vo svojich víziách zanechali odtlačok svojej doby, pretože využívali aktuálne trendy. Predpovedať budúcnosť je veľmi ľahké, ťažšie je predpovedať ju správne. Či sa vízie minulosti naplnili, si môžete pozrieť na vystavenej pohľadnici.

Text: Dominika Hlobíková, historička Považského múzea

Použitý zdroj:

https://www.postoveznamky.sk/mala-skola-filokartie-2-vznik-pohladnic-a-zakladne-pojmy

Scroll to Top