Sobášny palác v Bytči zaujme vďaka projektu detského návštevníka

Sobášny palác v Bytči patrí medzi najvýznamnejšie renesančné stavby na našom území. Stála expozícia je reprezentatívnou pripomienkou jedinečnej historickej osobnosti palatína Juraja Turza, o ktoré majú školské zariadenia veľký záujem. V rámci múzejnej pedagogiky ponúkame prednášky na rôzne témy, ale počas bežných lektorovaných prehliadok náš objekt nedisponoval zbierkovými predmetmi, ktorými by sme upútali detského návštevníka. Preto sa tešíme, že sme mohli využiť príležitosť  Nadačného fondu DELL v Nadácii Pontis a financovať predmety potrebné k vytvoreniu projektu zvaného „Keby som bol palatínom“.

Naším cieľom je edukačnou a súčasne zábavnou formou priblížiť historickú líniu renesančného paláca detskému návštevníkovi. Teší nás vysoká návštevnosť detí zo školských zariadení, ale aj špeciálnych škôl, ktorým sa individuálne venujeme. Preto sme chceli prispôsobiť lektorský výklad práve im. Dali sme ručne ušiť divadelné bábky – palatína Juraja Turza s rodinou, Eliáša Lániho ako kňaza a bábky viažuce sa k legendám v regióne. K vysvetleniu sídel Turzovcov sme použili interaktívnu magnetickú tabuľu. Detský návštevník by tak mal prostredníctvom divadelného predstavenia či dobových hier lepšie pochopiť výklad. Veľký úspech mali drevené hračky, ktoré sú dôkazom doby, v ktorej sa deti zabávali aj bez dnešných multimediálnych hier. Lektorovaná prednáška v takomto podaní je pre deti veľkým zážitkom.

 

Scroll to Top