Výstava 8 deka múzea otvorila oslavy 80. výročia Považského múzea

Považské múzeum vo štvrtok 5. mája slávnostne otvorilo výstavu 8 deka múzea, ktorá je symbolickým začiatkom osláv 80. výročia vzniku múzea. Výstava ponúka pestrú porciu histórie a približuje to najzaujímavejšie, čo sa počas 8 dekád v múzeu podarilo. Na úvod prítomných privítal riaditeľ múzea Michal Jurecký, ktorý poďakoval všetkým zamestnancom za doterajšiu prácu a nasadenie nielen pri príprave jubilejnej výstavy. Pozvanie prijali aj zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja – podpredseda Peter Weber a riaditeľ odboru kultúry Martin Hromada, ktorí múzeu pri príležitosti 80. výročia odovzdali ocenenie Litteras Memoriales. Podujatia sa zúčastnil tiež predseda mestskej rady Czeslaw Greń z poľského mesta Strumień, s ktorým Považské múzeum spolupracovalo pri viacerých cezhraničných projektoch.

Program otvorilo predstavenie v podaní divadelno-hravého zoskupenia RAZCA, ktoré zaujímavým spôsobom priblížilo históriu múzea a predstavilo jednotlivé expozície. Publikum tak videlo na jednom mieste prvú riaditeľku múzea Vlastu Kristenovú s Gejzom Čákim, Žofiou Bosniakovou, Jurajom Turzom, Aničkou z Terchovej, Haničkou z Čičmian a železničiarkou Boženkou. Scénky dopĺňali ľudové piesne, ktoré na husliach zahrala Andrea Turčáková. Nadšený potlesk divákov svedčil o tom, že sa im predstavenie naozaj páčilo a ocenili inovatívny prístup tvorcov. Potom sa všetci presunuli do výstavnej miestnosti, kde nasledovala krátka komentovaná prehliadka výstavy 8 deka múzea. Riaditeľ Michal Jurecký vysvetlil, že výstava prináša chronologický prehľad dejín Považského múzea, pričom zvýšenú pozornosť venuje ôsmim témam, charakteristickým pre jednotlivé dekády jeho existencie. Návštevník sa dozvie o neľahkom období tejto inštitúcie, ktoré predstavuje napríklad proces budovania jej zázemia alebo ideologický tlak na jej činnosť zo strany komunistického režimu. Pozornosti však neunikajú ani úspešné míľniky, ako napríklad etablovanie sa na múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti drotárstva a dopravy, alebo revitalizácia viacerých objektov, ktoré sú dodnes neodmysliteľnými dominantami Považia. Celý tento spletitý, ale zaujímavý život múzea dopĺňajú desiatky dobových fotografií.

Výstava svojou formou zvýrazňuje aj vývoj jednej z kľúčových náplní tejto inštitúcie – akvizičnej a výstavnej činnosti. Jednotlivé inštalácie ponúkajú predstavu o charaktere jej zbierkového fondu a zároveň aj približujú spôsoby prezentácie historických, umeleckých a prírodných pamiatok žilinského regiónu v minulom storočí. Jedným z dominantných častí výstavy je určite časť „drotárska rozprávka“. Tá je rekonštrukciou jaskyne s rozprávkovými bytosťami, ktorá bola vystavená pri otvorení mestského múzea na radnici mesta Žilina v roku 1942. Pri príležitosti výstavy poskytlo Považské múzeum možnosť obyvateľom Žiliny a jej okolia podeliť sa o svoje spomienky. Súčasťou  jubilejnej výstavy sú preto rozmanité predmety osobnej povahy, ktoré rozprávajú príbehy týchto ľudí a poodhaľujú časť ich histórie.

Na vernisáži výstavy sa stretli súčasní a bývalí zamestnanci múzea, partneri, spolupracovníci, priaznivci či stáli návštevníci, ktorí spomínali na spoločné zážitky a diskutovali nielen o minulosti múzea, ale aj o víziách do budúcnosti. Oslavy 80. výročia založenia múzea budú pokračovať počas celého roka a všetky väčšie podujatia v jednotlivých expozíciách budú venované práve tejto téme.

Reportáž z otvorenia výstavy:

https://youtu.be/fvU1tY1Q-lM

 

 

 

Scroll to Top