Zamestnankyne Považského múzea získali ocenenie ŽSK

V Slovenskom komornom divadle v Martine sa v utorok 20. septembra 2022 uskutočnilo slávnostné oceňovanie zamestnancov kultúrnych zariadení, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Ocenenie si z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej prevzalo 49 osobností, ktorých profesijný život je s kultúrou spätý viac ako 30 rokov.

Žilinský samosprávny kraj ocenil pracovníkov kultúry prvý krát v roku 2019, následne vplyvom pandemických opatrení sa oceňovanie neuskutočnilo. Po dvojročnej pauze sa  v Národnom dome v Martine opäť stretli zamestnanci kultúrnych inštitúcií Žilinského kraja. Župa ocenila 49 osobností, ktoré pracujú v kultúrnych organizáciách Žilinského samosprávneho kraja 30 a viac rokov.

Z Považského múzea boli ocenené tri zamestnankyne: dokumentaristka/kustódka Emília Andelová Cigániková, dokumentaristka Margita Lehotská a personalistka Erika Beňová. Ocenenie za dlhoročný prínos k rozvoju kultúrnej inštitúcie si všetky veľmi vážia a je pre nich povzbudením do ďalšej práce. Emília Andelová Cigániková, ktorá v múzeu pracuje 37 rokov, sa vyjadrila: „Za ocenenie veľmi ďakujem, bolo pre mňa podnetom spomenúť si na moje pôsobenie v múzeu, na dosiahnuté úspechy i neúspechy a celkový rozvoj inštitúcie.“

„Ak si niekto skutočne zaslúži  úctu, tak sú to práve takíto ľudia. V našej inštitúcii sú nesmierne dôležité aj verejnosti skryté pozície, ako personalistka a dokumentaristky, pretože bez nich by múzeum nefungovalo tak, ako má fungovať. Som veľmi rád, že Žilinský samosprávny kraj si naše zamestnankyne uctil a ja im vyjadrujem vďaku za ich odvedenú prácu,“ uzavrel riaditeľ Považského múzea Michal Jurecký.

Spoločná fotografia zo slávnostného oceňovania. Foto: František Dokoupil
Spoločná fotografia zo slávnostného oceňovania. Foto: František Dokoupil
Margita Lehotská prijíma ocenenie od predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej. Foto: František Dokoupil
Margita Lehotská prijíma ocenenie od predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej. Foto: František Dokoupil
Erika Beňová prijíma ocenenie od predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej. Foto: František Dokoupil
Erika Beňová prijíma ocenenie od predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej. Foto: František Dokoupil
Riaditeľ Považského múzea Michal Jurecký prijíma ocenenie v mene Emílie Andelovej Cigánikovej.
Riaditeľ Považského múzea Michal Jurecký prijíma ocenenie v mene Emílie Andelovej Cigánikovej.

 

Scroll to Top