Zbierkovým predmetom mesiaca júl sú ľubovníky

Zbierkový predmet mesiaca júl pochádza z fondu botaniky.

V slovenskej prírode nájdeme osem druhov ľubovníkov, rastlín, ktoré vynikajú svojou liečivou silou a stabilne dotvárajú pestrú krásu našich lúk.

Herbár Považského múzea obsahuje päť zástupcov tohto rodu. Najjednoduchšou pomôckou a spoľahlivým rozlišovacím znakom pri ich rozpoznávaní v prírode je ich byľ. Všetky ľubovníky sa výzorom dosť podobajú, majú charakteristické zlato sfarbené kvety, rozdiel však nachádzame v tom, že ľubovník bodkovaný má byľ okrúhlu s dvomi protiľahlými hranami, ľubovník škvrnitý má na byli 4 hrany, ľubovník štvorkrídly má tieto lišty výrazne vysoké, ľubovník chlpatý je charakteristický chlpatou byľou a ľubovník rozprestretý má byle plazivé alebo poliehavé. Čierne bodky alebo žliazky na listoch alebo kvetoch a bodky, ktoré presvitajú oproti slnku nie sú vhodným znakom na rozlišovanie jednotlivých druhov, lebo sa s rôznou frekvenciou objavujú u viacerých.

Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) je tradičnou liečivou rastlinou, pri ktorej sa od júna zbiera kvitnúca vňať. Počas užívania prípravkov z ľubovníka sa nedoporučuje vystavovať sa priamemu slnečnému žiareniu, sú za to zodpovedné jeho obsahové látky menom hypericíny. Kvety namočené v oleji sú univerzálnym liekom na rany a popáleniny. Rastie na slnečných stráňach a lúkach v podhorí.

 

Ľubovník rozprestretý  (Hypericum humifusum) nájdeme na vlhkých pastvinách, v priekopách a obnaženom dne rybníkov.

Ľubovník škvrnitý (Hypericum maculatum) rastie predovšetkým na horských lúkach.

Ľubovník štvorkrídly (Hypericum tetrapterum)  sa vyskytuje v pobrežných krovinách a slatinách.

Ľubovník chlpatý (Hypericum hirsutum) nájdeme najmä na okrajoch lesov.

Vystavené zbierkové predmety nájdu návštevníci Budatínskeho hradu v infopulte počas celého júla.

text: Květa Kicková, foto: archív Považského múzea

Scroll to Top