Zhasíname pamiatky na protest

Pamiatkari volajú o pomoc, ale vláda ich ignoruje. Podľa nového stavebného zákona sa z pamiatkových úradov majú stať stavebné úrady. Spojili sme sa v ich mene – ochrancovia kultúrneho dedičstva, správcovia hradov, vlastníci a správcovia pamiatok, mestá a obce, archeológovia, architekti, akademici a odborná verejnosť, aby sme ako gesto podpory 15. februára 2022 v čase o 19:00 zhasli svetlo alebo vyvesili čiernu vlajku na ikonických pamiatkach, pamiatkach na Zozname svetového dedičstva UNESCO a mnohých ďalších po celom Slovensku.

Je to symbolický krok k tomu, čo nás čaká, ak parlament schváli nový návrh zákona o výstavbe. Pamiatky nám zatiaľ zmiznú len symbolicky na jeden večer, ale aká bude naozaj ich budúcnosť po prijatí nového zákona o výstavbe? Systém ochrany pamiatok na Slovensku v súčasnosti nie je dokonalý. Transformácia na stavebné úrady, plánovaná rýchlo a bez legislatívneho, organizačného a finančného zabezpečenia však bude znamenať paralýzu odbornej práce pamiatkarov a ohrozenie pamiatok.

Pripomienky odbornej verejnosti a pamiatkarov neboli akceptované. Otvorený list riaditeľov krajských pamiatkových úradov poslancom NR SR musel byť stiahnutý z webovej stránky Pamiatkového úradu SR.

O čo ide v novom stavebnom zákone? Nový systém zahltí odborníkov novou stavebnou byrokraciou a keď nebudú mať námietky voči stavebným zámerom v krátkej lehote, bude to znamenať automatický súhlas s búraním alebo stavaním. Byrokratická záťaž úradu sa zvýši viac ako dvojnásobne. Po novom majú stavby pamiatkari aj kolaudovať, aj viesť stavebné konanie, a teda kontrolovať, či má stavba dosť parkovacích miest alebo správnu výšku zábradlia. Práca pamiatkarov by sa však prioritne mala sústrediť na ochranu kultúrneho dedičstva a jeho hodnôt. Hrozí, že mnohí z pamiatkarov zo svojej profesie radšej odídu.

Kým na Slovensku máme na pamiatkových úradoch spolu cca 200 odborných zamestnancov, v susednom Česku je to približne 2000. Systém ochrany pamiatok má aj nedostatky, ale teraz mu hrozí kolaps, zrejme aby nekomplikoval rôzne kontroverzné investičné plány. Nový zákon je veľkým nepochopením toho, čomu sa pamiatkari venujú, majú venovať a aké sú problémy pamiatok na Slovensku. Namiesto zvyšovania odbornosti a zlepšovania služieb poskytovaných občanom nás čaká neexistujúci počítačový program a hŕba byrokracie. Pamiatkari majú pomáhať občanom v teréne a nie rozhodovať od stola.

Pamiatková starostlivosť na Slovensku dosiahla krásny vek 70 rokov a zároveň si pripomíname aj 30. výročie zápisu našich prvých lokalít do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Hrozí však, že nový stavebný zákon pamiatkovú starostlivosť na Slovensku pochová a s ňou aj naše kultúrne dedičstvo.

Považské múzeum zhasne v utorok 15. februára o 19.00 Budatínsky hrad a hrad Strečno.

Scroll to Top