Postava drotára v literatúre

Považské múzeum pripravilo od 1. júna pre svojich návštevníkov výstavu pod názvom Postava drotára v literatúre, na ktorej bude prezentovaných približne 220 dokumentov slovenskej a českej proveniencie. Výstava predstavuje dramatickú, prozaickú i poetickú tvorbu a je doplnená o ľudovú slovesnosť a odbornú literatúru, ktorú z väčšej časti vydalo Považské múzeum.

„Najstaršie prezentované dokumenty sú z oblasti dramatického umenia a vznikli v prvej tretine 19. storočia. Najviac zastúpené sú diela z oblasti poézie, ktoré poukazujú na tragiku jednotlivca. Autorov zaujal vzhľad drotárov, ich práca, spôsob obliekania, sociálne a majetkové pomery, typické charakterové vlastnosti, jazyk i viera. Najemotívnejšie vyznievajú ich lúčenia s blízkymi i smútok, ktorý ich ďaleko od domova opanuje. Básnici však prostredníctvom svojich diel vyjadrujú i túžbu drotárov po slobode a oslavujú ich prebúdzajúce sa národné povedomie,“ vysvetľuje autorka výstavy Jana Adamusová z Považského múzea.

Zaujímavá je početná zbierka vydaní novely Pohorská vesnice autorky Boženy Němcovej, ktorá sa pri tvorbe diela nechala inšpirovať skutočným príbehom drotára Jána Gálika z Kolárovíc. Jednotlivé vydania sú doplnené o nádherné ilustrácie od známych umelcov. „Vzácny je i výtlačok poviedky Za otcom, ktorú napísal slovenský spisovateľ a učiteľ Theodor Kunst a vyšla v roku 1936. Výstava predstaví i niekoľko vydaní románov z drotárskeho prostredia pod názvom Pole neorané autora Petra Jilemnického a Džarkovia od Karola Tomaščíka. I v súčasnosti môžeme v literárnej tvorbe nájsť postavu drotára, a to najmä v rozprávkach a povestiach pre deti,“ približuje J. Adamusová.  

 Na výstavu okrem odbornej knižnice Považského múzea zapožičali dokumenty a poskytli písomné materiály i Slovenská národná knižnica v Martine a Národní knihovna v Prahe. Výstava bude pre verejnosť  prístupná od 1. júna do 2. októbra v priestoroch Drotárskeho pavilónu.

 

Scroll to Top