SLOvensko SLOvinská dimenzia

Výstava približuje prezentáciu kultúrno-historických a súčasných paralel a rozdielov medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou. Zámerom výstavy je poukázať na zhody a odlišnosti v našej kultúrnej tradícii, ako aj v súčasnej každodennosti.

Námet vznikol v roku 2016 pri príležitosti Predsedníctva Slovenskej republiky Rade Európskej Únie a pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovinskej republiky. V tomto čase išlo o spoluprácu medzi vtedajšou veľvyslankyňou Slovinskej republiky na Slovensku Bernardou Gradišnik, vysokoškolskými učiteľmi a študentmi, ktorých zaujali tieto podobnosti a rozdiely pri štúdiu slovinského jazyka, stredoeurópskych štúdií, etnológie, architektúry aj medzinárodných vzťahov. Hľadanie spájajúcich a rozdeľujúcich dimenzií na výstave postupuje cez súvislosti štátnosti, priestory miest a mapovanie prírodného prostredia, významné osobnosti, ktorých osudy aj diela sú často prekvapivo paralelné, povesti o hradoch aj prírodných útvaroch, a to v priamom zážitku v oboch jazykoch.

Výstava Slovensko Slovinská dimenzia bola prezentovaná vo viacerých inštitúciách po celom Slovensku. V priestoroch Drotárskeho pavilónu v areáli Budatínskeho hradu prístupná od 22. 10. do 27.11. 2022. Slávnostné otvorenie výstavy s účasťou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanectva Slovinskej republiky Stanislava Raščana sa bude konať 26. 10. o 16.00.

Výstavu zorganizovalo Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského a Považským múzeom v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Plagát v plnej veľkosti TU

Scroll to Top