Výstava Hľa, Baránok…

Považské múzeum sprístupnilo v priestoroch Drotárskeho pavilónu výstavu Hľa, Baránok…, ktorá predstavuje výber z dvadsaťpäťročnej tvorby žilinskej výtvarníčky Ing. arch. Márie Krajčovej. Autorka je jednou z najvýraznejších osobností komunity súčasných umeleckých drotárov na Slovensku i v Čechách a programovo sa hlási k tradičnému drotárstvu. Jej práce sú zastúpené v muzeálnych a súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. „Mária Krajčová úzko spolupracuje s Považským múzeom a v roku 2016 sme jej dokonca udelili ocenenie Rad zlatých klieští za mimoriadne rozsiahlu a všestrannú tvorbu vysokej remeselnej a duchovnej úrovne, dôsledné dodržiavanie technologickej čistoty, schopnosť kreatívne a originálne kombinovať tradičné postupy s moderným výtvarným výrazom. Jej umelecká výpoveď je priamočiara, úprimná a prestúpená pozitívnou energiou. Tvorí objekty, reliéfy, plastiky, obrazy i šperky. Spracováva prírodné, rozprávkové, fantazijné motívy, inšpiruje ju architektúra, s láskavým humorom karikuje ľudské slabosti, charakterové črty i fyzické zvláštnosti. Najbližšie sú jej však sakrálne témy. Ako hlboko veriaci človek svojím životom a dielom odkazuje na božie princípy a šíri posolstvo evanjelia,“ priblížila historička drotárstva a kurátorka výstavy Mgr. Katarína Hallonová.

Výstava Hľa, Baránok… má duchovný charakter a je pripomienkou života a skutkov Ježiša Krista. Jej názov je parafrázou zvolania, ktorým ho Ján Krstiteľ predstavil svetu ako Mesiáša. „Nevšedné drôtené diela tu rozprávajú prastarý biblický príbeh zrodenia nádeje, bezbrehej obety, brutálneho utrpenia, smrti i zázraku zmŕtvychvstania. Svojím symbolickým jazykom nastoľujú otázky samotnej duchovnej podstaty človeka a veriacim i ľuďom bez vyznania ponúkajú zamyslenie nad významom dobra a zla, hriechu aj pokory, otroctva i slobody, bolesti, odpustenia a lásky pre vnútornú obrodu jednotlivcov i ľudstva ako celku,“ doplnila Hallonová.

Výstavu Hľa, Baránok… môžu vidieť návštevníci Drotárskeho pavilónu do konca júna 2022.

Scroll to Top